# وبلاگ

فرآيند ، فرآيند گرايی، رويکرد فرآيندی ، مديريت فرآيند

نگاه افقی به سازمان   مديريت فرآيند محور چيست ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   عبارتست از شناخت فرآيندهاي كسب و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

پيام تاريخي دكتر ژوزف جوران به پنجمين كنفرانس مديران كيفيت

http://www.juran.com پيام تاريخي دكتر ژوزف جوران به پنجمين كنفرانس مديران كيفيت - تهران -  اول جولاي 2004    Mr. Hesam AREF KASHFI Iranian ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

ايمنی در صنعت ساختمان GC , EPC , EPCM

مگالينک مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی   OSHA Construction Resource Manual http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10925 www.cch.com  ۱ ۲ ۳http://www.safetyadvantage.com http://www.naspweb.com http://www.safety-engineer.com
/ 0 نظر / 8 بازدید

نمونه های نظامنامه کيفيت در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

http://www.hq.nasa.gov/hqiso9000/dbdocs/pdf/HQSM1200-1fD.pdf http://www.intracen.org/ec/isochecker/isosample.pdf http://www.tlcnh.com/download/ISO9001QMSample.pdf http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/qms/003404en.pdf http://www.uml.org.cn/rjzl/pdf/iso9000-2000%20.pdf http://www.itwdrawform.com/documents/Supplier%20Manual.pdf http://elsmar.com/pdf_files/ISO9k2k_Low_Vol_Manual.pdf http://www.svmicro.com/sv/pdf/qamanual.pdf
/ 0 نظر / 10 بازدید