يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

مديريت تکنولوژی و نوآوری در سازمانها مسئله يابی و حل مسئله خلاق در سازمانها فرسودگی منابع انسانی تجزيه و تحليل سيستمها و روشها روشهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

HSEQ = QHSE

http://www.monitor-systems.co.uk/HSEQ.htm http://www.johnbrown.biz/HSEQ.htm http://www.subsea7.com/company_information/hseq.asp http://www.akerkvaerner.com/Internet/IndustriesAndServices/OilAndGas/OnshoreOilGas/HSEQ/HSEQMore.htm http://www.macenergy.com/quality/hseq.htm http://www.nordic.com.sg/hseq.htm http://62.58.106.148/02_gvm&k_E/02_01_verbintenis_E/02_beleid_GVM_E.htm http://www.e-p-consult.com/quality-management-system.html
/ 0 نظر / 6 بازدید

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM ::

  مديريت ارتباطات پروژه   نمونه های روش انجام پروژه Project Delivery   نمونه بانک اطلاعاتی پروژه ها در انگليس   در باره سيستمهای پويا و پويايی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

نمونه های نظامنامه کيفيت در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

http://www.hq.nasa.gov/hqiso9000/dbdocs/pdf/HQSM1200-1fD.pdf http://www.intracen.org/ec/isochecker/isosample.pdf http://www.tlcnh.com/download/ISO9001QMSample.pdf http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/qms/003404en.pdf http://www.uml.org.cn/rjzl/pdf/iso9000-2000%20.pdf http://www.itwdrawform.com/documents/Supplier%20Manual.pdf http://elsmar.com/pdf_files/ISO9k2k_Low_Vol_Manual.pdf http://www.svmicro.com/sv/pdf/qamanual.pdf
/ 0 نظر / 41 بازدید

سيستم مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS در صنعت ساختمان

http://sme.osha.eu.int  http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/construction http://www.cnac.be http://www.sme-safesite.com/good_practice_examples.php http://www.hsa.ie/osh/construc.htm http://www.hse.gov.uk/pubns/cis17.pdf  
/ 0 نظر / 18 بازدید

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

دومين سمينار فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه‌ مهندسان مشاور فايل پاور پوينت ارائه شده توسط اينجانب در سمينار ادامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
بهمن 83
1 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
16 پست
مرداد 83
15 پست
تیر 83
12 پست
خرداد 83
15 پست
وبلاگ
110 پست
پرشین_بلاگ
110 پست