منابع مفيد اينترنتی در مورد سيستم مديريت زيست محيطی EMS

در ايزو ۱۴۰۰۱ سازمانها به دنبال سيستمی هستند تا ضمن حفظ محيط زيست  ، کليه فعاليتها فرآيند خدمات شامل مديريت ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

استقرار نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست

براي اثر بخش كردن فرايند HSE، شركتها بايد طي يك برنامه ريزي راهبردي اقدام به استقرارنظام يكپارچه مديريت ايمني كنند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 253 بازدید

کنترل سوابق در سيستم مديريت کيفيت

    4-2-4- کنترل سوابق:                   سوابق بايد جهت فراهم آوردن شواهد انطباق با الزامات و اجراي اثربخش سيستم مديريت کيفيت ايجاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

نظامنامه کيفيت در استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

  4-2-2- نظامنامه کيفيت          سازمان بايد نظامنامه کيفيتي ايجاد و برقرار نگه دارد که شامل موارد زير باشد :   الف ) دامنه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
بهمن 83
1 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
16 پست
مرداد 83
15 پست
تیر 83
12 پست
خرداد 83
15 پست
وبلاگ
110 پست
پرشین_بلاگ
110 پست