آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله

آگاهی،آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله بسيار جدی است. شايد فردا خيلی دير باشد.

TEHRAN (Reuters) - A strong earthquake hit the city of Sari in northern Iran on Friday, state television reported, and the United States Geological Survey said it had a magnitude of 6.2.

http://www.iris.edu محل دقيق زلزله

راهنمای عملی زنده ماندن در زلزله

منبع ۱

منبع ۲

نقشه گسل های تهران

با زلزله بيشتر آشنا شويم

http://geohaz.org

http://www.iiees.ac.ir

http://www.fema.gov/hazards/earthquakes

 

/ 0 نظر / 12 بازدید