پست های ارسال شده در تیر سال 1383

نمونه های نظامنامه کيفيت در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

http://www.hq.nasa.gov/hqiso9000/dbdocs/pdf/HQSM1200-1fD.pdf http://www.intracen.org/ec/isochecker/isosample.pdf http://www.tlcnh.com/download/ISO9001QMSample.pdf http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/qms/003404en.pdf http://www.uml.org.cn/rjzl/pdf/iso9000-2000%20.pdf http://www.itwdrawform.com/documents/Supplier%20Manual.pdf http://elsmar.com/pdf_files/ISO9k2k_Low_Vol_Manual.pdf http://www.svmicro.com/sv/pdf/qamanual.pdf
/ 0 نظر / 41 بازدید

سيستم مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS در صنعت ساختمان

http://sme.osha.eu.int  http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/construction http://www.cnac.be http://www.sme-safesite.com/good_practice_examples.php http://www.hsa.ie/osh/construc.htm http://www.hse.gov.uk/pubns/cis17.pdf  
/ 0 نظر / 18 بازدید

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

دومين سمينار فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه‌ مهندسان مشاور فايل پاور پوينت ارائه شده توسط اينجانب در سمينار ادامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید