پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

در باره TQM   استراتژی و فرآيند   مديريت و اندازه گيری عملکرد   بهترين سايت های فارسی در مورد مديريت پروژه    Worldclass Engineering   بهترين سايت های مديريت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

لينک های مفيد در ارتباط با آمادگی در مقابل زلزله

http://www.ngdir.ir خطرپذيري زلزله #1460926>http://www.alpr.persianblog.ir/#1460926 http://www.sologen.net/weblog/archives/000918.html  ابر زلزله چيست؟ آموزش همگاني توصيه هاي ايمني در مقابله با زلزله 1
/ 0 نظر / 16 بازدید

مسئوليت مديريت در سيستم مديريت کيفيت - استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

- مسئوليت مديريت :   5-1- تعهد مديريت:   مديريت رده بالا بايد شواهدي دال بر تعهد خود در ايجاد و توسعه و اجراي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید