يک مثال واقعه در ايمنی و بهداشت شغلی OHS

Six nails embedded in the skull of construction worker Isidro Mejia, 39, after an industrial incident caused a nail gun to shoot nails into his head and brain on April 19, 2004, are seen in this X-ray image from Providence Holy Cross Hospital in Los Angeles. Five of the six nails were removed in surgery that day and the sixth was removed from his face on April 23, after the swelling went down. http://us.rd.yahoo.com/dailynews/photos/recip/story/*http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/nailed_skull

(AP Photo/photo released by Providence Holy Cross Medical Center)

شش ميخ داخل سر يک کارگر ساختمانی

حقيقت دارد. يك متخصص مغز و اعصاب توانسته است ۶ قطعه ميخ كه در جمجمه آقاي «آسيرو مجيا» وارد شده بود را بي آنكه اتفاقي براي سلامتي او بيفتد در بياورد. در عكس شماره ۱، دكتر «رافائل كوئيننز» به خبرنگاران نشان مي دهد كه چطور توانسته ۶ ميخ را از سر بيمار خود بيرون بكشد. در عكس شماره ۲ و ۳ شما عكس راديولوژي ميخ ها را مي بينيد كه چطور از بيني و زير گوش و پشت سر وارد جمجمه بيمار دكتر رافائل شده اند.
چگونگي عمل جراحي را دكتر رافائل در روز چهارشنبه هفته گذشته (۵ مي ۲۰۰۴) در سالن كنفرانس بيمارستان «ميسش هيلز» به خبرنگاران نشان داد. بيمار اين دكتر آسيرومجيا ۳۹ ساله است و كارگر ساختمان كه در يك سانحه كاملا صنعتي در ۲۳ آوريل گذشته ۶ ميخ بزرگ توسط يك درل بادي به جمجمه اش شليك شد.
پس از اين حادثه تمام صورت آقاي مجيا باد مي كند و او را فورا به بيمارستان مي رسانند و او حالا منتظر پايان يافتن دوره نقاهت و ترخيص شدن از بيمارستان است.

 

اينهم آخر ايمنی و بهداشت در اتاق عمل

/ 0 نظر / 28 بازدید