اسباب کشی به Domain

خوانندگان محترم اين وبلاگ از اين به بعد به سايت اصلی من مراجعه کنند.

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤

QM QA/QC QHSE

Quality Management Guidance

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤

HSE , QHSE , OHS , OHSAS 18001

http://www.cdc.gov/elcosh

http://www.cdc.gov/niosh

scaffold safety

http://www.cdc.gov/niosh/92-108.html

http://www.ccohs.ca

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳

بهداشت حرفه ای و طب کار

http://www.aiha.org

نگاهي بر سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSEMS)

  بهداشت محيط

   سم شناسي

   فيزيولوژي كار

   عوامل فيزيكي بيماری زاي محيط كار

   عوامل شيميايي بيماری زاي محيط كار

   عوامل ارگونوميك

   عوامل رواني محيط كار

   عوامل بيولوزيك بيماری زاي محيط كار

   بيماريهاي شغلي و تطابق شغل با فرد و معاينات كارگران

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۳

سيستم مديريت کيفيت

http://www.6sigma.us

http://www.csom.umn.edu/Page1293.aspx

http://www.cqm.org

http://www.americanquality.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳

ايمنی و بهداشت حرفه ای

http://www.safetyinfo.com

http://www.ehsfreeware.com

 http://www.safety.blr.com

 http://www.rtklabels.com

http://www.safetymessage.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۳

خط مشی کيفيت ، بهداشت حرفه ای ، ايمنی و محيط زيست QHSE

Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) Policy

HSE Policy

QHSE Policy

Statement of QHSE Policy

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY

EORM’s Health, Safety and Environmental Policy

HSE Policy Statement

HSE Policy

QHSE Policy

HSE Policy

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۳

HSE , QHSE , OHS , OHSAS 18001

http://www.hse.gov.uk

http://www.nqa.com

ا رگانوميک

 Managing Health and Safety

http://www.hsedirect.com

Glossary

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳

QHSE , HSEQ , IMS

http://www.e-p-consult.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ دی ،۱۳۸۳

نسخه جديد استاندارد مديريت زيست محيطی

ISO publishes improved versions of ISO 14000 environmental management system standards

Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques

ISO 14004:2004

ISO 14004:2004 provides guidance on the establishment, implementation, maintenance and improvement of an environmental management system and its coordination with other management systems. The guidelines in ISO 14004:2004 are applicable to any organization, regardless of its size, type, location or level of maturity. While the guidelines in ISO 14004:2004 are consistent with the ISO 14001:2004 environmental management system model, they are not intended to provide interpretations of the requirements of ISO 14001:2004.

 

Environmental management systems -- Requirements with guidance for use

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 specifies requirements for an environmental management system to enable an organization to develop and implement a policy and objectives which take into account legal requirements and other requirements to which the organization subscribes, and information about significant environmental aspects. It applies to those environmental aspects that the organization identifies as those which it can control and those which it can influence. It does not itself state specific environmental performance criteria.

 منبع :http://www.iso.org

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۳

بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS

http://europe.osha.eu.int

http://www.who.int

http://www.workingonsafety.net

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۳

مديريت کيفيت در شرکت نيسان

Nissan Plant Management System - NPMS

http://www.nissan-global.com

انستيتو کيفيت افريقای جنوبی

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۳

فرآيند ، فرآيند گرايی، رويکرد فرآيندی ، مديريت فرآيند

نگاه افقی به سازمان

 

مديريت فرآيند محور چيست ؟

  عبارتست از شناخت فرآيندهاي كسب و كاري كه هدفشان ، برآورده ساختن نيازهاي مشتريان است . سيستم مديريت فرآيند محور بر جريان كار در طول سازمان تمركز مي كند . اين جريان كار با خواسته هاي مشتريان شروع و با تامين رضايت مشتري كه كالاها يا خدمات با كيفيتي را با قيمتي مناسب و بموقع دريافت كرده است به پايان مي رساند . در واقع فرآيند نشان مي دهد كه چگونه كار در طول نواحي وظيفه اي داخلي سازمان ،انجام مي شود . مديريت فرآيند ، محور روابط تامين كنندگان و مشتريان با فرآيندهاي كسب و كار را نشان مي دهد .

Process management

Process management is the ensemble of activities of planning and monitoring the performance of a process, especially in the sense of business process, often confused with reengineering.

process approach

 

تعريف فرآيند :

 يك سلسله فعاليت مرتبط و در تعامل با يكديگر تشكيل شده كه حاصل آن تبديل ورودي ها به خروجي ها است . فرآيند را مي توان يك زنجيره ارزش دانست كه هر مرحله ( دانه زنجير ) ارزشي به مرحله قبل مي افزايد .

 

http://www.bpmg.org

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۳

کار درست را در نوبت اول درست انجام دهيد

Do   the    Right    Thing    Right    the    First   Time

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳

رويکرد مشتری مدار به طرح ريزی و بهبود کيفيت

http://www.qfdi.org

Quality Function Deployment (QFD) / House of Quality

http://www.qfdqi2.com

http://www.mazur.net/works/bagel_qfd_at_host_7qfds.pdf

http://www.mazur.net/publishe.htm

http://www.thequalityportal.com/q_know01.htm

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳

کيفيت مديريت

بالا بردن کيفيت مديريت از طريق تغيير عادت ها و پارادايم ها و مدل های ذهنی ميسر است. 

http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/pdf/survey2003.pdf

The Magical Demystifying Tour of ISO 9000 and ISO 14000

ISO 9001 Auditing Practices Group

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳

مطالعه کار و زمان سنجی

 Frederick Winslow Taylor -1856-1915

http://www.brunel.ac.uk/~bustcfj/bola/operations/workstudy

http://www.tutor2u.net/business/production/capacity_introduction.htm

http://www.apmforum.com/emerald/work-study.htm

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳

تجزيه و تحليل مشکلات و تصميم گيری

http://www.ideafishing.com

http://www.studygs.net/problem

http://www.jets.org/programs/decision.doc

Problem Solving & Decision Making

http://www.leadersinstitute.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳

بهره وری و کيفيت

 http://www.iqpc.com

http://www.apo-tokyo.org

http://www.apqc.org

http://www.productivityinc.com

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳

سطح کيفی قابل قبول

AQL - Acceptable Quality Level

Maximum number of defects per 100 pieces that are allowable.

 "the maximum percent defective (or the maximum number of defects per hundred units) that, for purposes of sampling inspection, can be considered satisfactory as a process average."

http://www.aqlinspectorsrule.com/manual/AQL.htm

http://www.variation.com/spa/help/hs101.htm

http://www.qualitycouncil.com

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳

مدل سازی سيستم با استفاده از نقشه مفاهيم Concept Mapping

                 Kinds of Concept Maps

http://ltsnpsy.york.ac.uk/conceptmapping/html/tutorial.html

http://www.conceptsystems.com/papers/science_or_art.cfm

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳

سيستم مديريت کيفيت در سازمان های بزرگ

Enterprisewide Quality Management Systems

Integrated management systems

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳

QHSE در شرکت های کلاس جهانی

Health, Safety & the Environment

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۳

زنجيره صدور گواهينامه هاي QMS

در زنجيره صدور گواهينا مه هاي مختلف QMS اعم از ISO 9001  ,ISO 14001, ISO18001,   …,ISO/ TS16949 در وضعيت نه چندان زضايتبخش از نتايج پياده سازي اين استاندارد ها. به نوعي كارفرما. سازمان گواهي گيرنده . مشاوران و سازمان گواهي دهنده مي بايست مورد تحليل قرار گيرند چرا كه عملكرد و نحوه تفكر هريك از آنها بر ارزش و اعتبار اين گواهينامه متاثر است.

اكثر صنايع كوچك و بزرگ كشورمان به عنوان كارفرما يكي از شرايط ادامه قرارداد خود با شركت هاي همكار را منوط به اخذ يكي از گواهينامه هاي مرتبط دانسته اند.

متآسفانه اغلب سازمان هاي ما قبل از اينكه بخواهند موفقيت هاي خود را با پياده سازي اين استانداردها بيشتر نمايند يا وضعيت خوب خود را بهتر كنند ويا وضعيت نامطلوب خود را مطلوب نمايند در صددند صرفآ با اخذ گواهي اين استاندارد ها ( از ترس كارفرما و يا كسب مزيت رقابتي بدون پشتوانه) وضعيت خود را خوب جلوه دهند. اين همان مصداق ضرب المثل "خشت اول را چو ن نهدمعمار  كج   تا ثريا ميرود ديوار كج" مي باشد چراكه سازمان ها زماني مي بايست به فكر اخذ اين گواهينامه بيفتند كه در صنعت مربوطه خود را صاحب سخن بدانند و نيز مديريت سازمان ايمان داشته باشد كه با پياده سازي استاندارد زمينه براي بهبود پياپي عملكرد سازمان فراهم ميگردد.

پس از اينكه سازماني با طرز تفكرقبلي تصميم به اخذ گواهينامه (نه پياده سازي استاندارد) گرفت اقدام به عقد قرارداد با شركت مشاور مينمايد. حال در ابتداي راه مشاوران مذكور در تنگناي زمان قرار ميگيرند. ولي به دليل اينكه بستن قرارداد هدف مشاور ميباشد آنها نيز طوري برنامه ريزي مينمايند كه پروژه در مدت مذكور بسته شود( عليرغم اينكه در اكثر مواقع اين كار نشدني است)

با تمام اينها مشاور در ابتداي راه پروژه را خوب شروع مي نمايد فعاليت هاي خوبي برنامه ريزي مي شود جلسات و كميته هاي منظم خوبي تعريف مي گردد . مشكلات خوبي شناسايي ميگردد اما به دلايل مختلف كه مهم ترين انها در اولويت قرار ندادن و استراتژيك نديدن پروژه ( در مقام عمل ) كم كم از ارزش انجام كارهاي مهم كاسته مي شود و مشاور نيز بجاي فسخ قرارداد از شاخ و برگ پروژه ميزند.

در اين ميان مؤسسات گواهي دهنده كه موضوع اصلي بحث ما مي باشند  ثقريبآ از تجربه بيشتري نسبت به عناصر ديگر زنجيره دارا هستند چرا كه آنها ميدانند:

-          بعضآ كارفرما سازمان را مجاب به اخذ گوا هينامه كرده است.

-          اغلب سازمانها  به نحوه مميزي آنها كاري ندارند و فقط گواهي نامه را مي خواهند.

-          درصد عمده اي از كارها انجام نشده است.

-          بسياري از كارها ناقص انجام شده است.

لذا آنها هم به مصداق همرنگ جماعت شدن و نيز هدف اصلي تمامي شركت ها(كسب سود بيشتر) مميزي نسبتآ آسان گيرانه انجام ميدهند و يك  برنامه اجرايي براي نواقص فعاليت ها . اخذ و گواهينامه به شزكت اهدا مي گردد و وعده پيگيري برنامه در مميزي هاي مراقبتي داده ميشود.

در حاليكه بعد از گرفتن گوا هينامه براي چنين سازمان هايي اهداف استاندارد به دست فرا موشي سپرده مي شود.

نتيجه گيري:

  مشكل صدور گواهينامه ها را بايد به صورت يك رنجيره ديد و بدانيم كه چنانچه تمامي عناصر زنجيره  كار خود را درست انجام دهند يك گواهينامه ايده ال خواهيم داشت.

اما اين به معني پاك نمودن صورت مسآله نيست چرا كه هنوز:

-          كار فرماياني هستند كه پياده سازي استاندارد از شرايط عقد قرارداد ميباشد نه شرط ادامه قرارداد

-          سازمان هايي هستند كه صرفآ به دنبال گرفتن گواهينامه نبوده استاندارد را خوب پياده كرده اند و نتايج عالي گرفته اند

-          CB هايي هستند كه به راحتي حتي از كنار" يك بند" استاندارد هم نمي گذرند و از اعتبار خوبي نيز برخوردارند

 و اين يعني ميتوانيم استانداردي در سازمانمان پياده كنيم كه به داشتن آن تمامي افراد افتخار كنند.

مهدی جعفريان

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ مهر ،۱۳۸۳

شرکتهای گواهی دهنده سيستم مديريت کيفيت

اولين اظهار نظر در مورد شرکتهای CB - با تشکر از خانم شيوا الماسی

 

با سلام و عرض خسته نباشيد خدمت شما

 

 

در ابتدا از مطالب متنوع و كاربردي كه در سايتتان به آن اشاره داريد بسيار سپاسگزارم.

 

قبل از پاسخ گويي به سوالي كه در مورد شركتهاي گواهي‌نامه دهنده (CB)  مطرح كرده بوديد بهتر است در مورد فعاليتي كه دارم بطور مختصر اشاره‌اي كنم تا شما بدانيد كه من از چه زاويه‌اي به اين مسئله نگاه مي‌كنم.

 

من حدود 2 سال است كه در زمينه استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت ISO 9001  و به تازگي IMS فعاليت دارم . فعاليت خود را ابتدا در قسمت تضمين‌كيفيت و به عنوان مسئول كنترل مستندات در شركت ......... شروع كردم  و بعد از دريافت گواهينامه توسط اين شركت به كار كارشناسي در يك شركت مشاوره دهنده پرداختم كه از آن جمله  در استقرار سيستم معاونت فني و نگهداري بندر انزلي ، امور بندري بندر امام خميني ، سيلوهاي ترانزيت بندر امام ،  امور دريايي بندر امام خميني و مركز طراحي و پژوهشهاي دريايي  به عنوان كارشناس تيم مشاور شركت داشتم.

در اصل كار را بصورت تجربي و با راهنمايي اساتيد و مديران پروژه بسيار خوب شروع و در حال حاضر با شركت در كلاسهايي در اين زمينه سعي مي‌كنم با دانش روز آشنا شده و مطالب را در ذهنم كلاسه بندي كنم. به واسطه ارتباطي كه با كارفرمايان  در مدت اين 2 سال داشته‌ام تا حدي هم از ديد يك سازمان كه مي‌خواهد گواهينامه بگيرد به اين مسئله نگاه مي‌كنم.

 

بالطبع با وجود سابقه كمي كه دارم نمي‌تونم يك نظر كارشناسانه در مورد CB ها بدم. ولي يكي دو مورد رو كه به نظرم باعث شده سازمانهايي كه گواهينامه  مي‌گيرند چندان موفق نباشند و اين عدم موفقيت قسمتي به عملكرد CB ها برمي‌گردد رو عنوان مي‌كنم.

 

1-     متاسفانه و متاسفانه در بعضي (بسياري؟!!) از موارد مشاهده مي‌شود كه مشاورين استقرار سيستم در سازمانها با توجه به رابطه‌اي كه با بعضي شركتهاي گواهينامه دهنده دارند، اقدام به معرفي يك شركت خاص به كارفرما مي‌كنند (البته پورسانت مربوطه هم دريافت مي‌شود!) و در زمان مميزي اوليه گاهي به واسطه دوستي‌ها و يا ساير موارد شركتهاي گواهينامه‌دهنده از بعضي از موارد چشم پوشي كرده و اقدام به صدور گواهينامه‌ مي‌كنند.  گاهي اين چشم پوشي‌ها به اين شرط صورت مي‌پذيرد كه موارد بر طرف و در زمان مميزي مراقبتي كاملا رفع شده باشد ولي آيا واقعا به اين امر توجه مي‌شود؟!  از طرف ديگر شركتهاي گواهينامه‌دهنده‌اي نيز هستند كه با وجود دوستي‌هاي موجود كار خود را به نحو احسن انجام داده و اعتبار شركت را به راحتي فدا نمي‌كنند.

 

2-     در بعضي موارد مشاهده شده است كه مميزاني كه براي مميزي سيستم انتخاب مي‌شوند كاملا سليقه‌اي عمل كرده و حتي با وجود فرد اسكپرت در زمينه فعاليت سازمان متاسفانه به واسطه ديد محدود و يا سابقه كم فرد مميز حق مطلب ادا نمي‌شود. گاهي شركت‌هاي گواهينامه‌دهنده افرادي را در اختيار مي‌گيرند كه حتي در اصول اوليه مميزي مثل رفتار مميزي بسيار مبتدي و ناآگاه هستند. (اين امر در خصوص مميزي سازمانهاي خدماتي كه محصولشان ارائه خدمات است و نه توليد يك محصول بيشتر مشهود است)

 

3-     در بسياري از موارد شركتهاي گواهينامه‌دهنده برنامه منظمي در زمينه مميزي مراقبتي خود نداشته و زمان مميزي مراقبتي  منوط به اعلام آمادگي از جانب سازمان درخواست كننده مي‌باشد.  با توجه به اينكه بيشتر سازمانها و شركتها پس از دريافت گواهينامه فكر مي‌كنند كه كار تمام شده است و معمولا هيچ اقدامي در زمينه حفظ و نگهداري سيستم نمي‌كنند، دچار مشكل شده و زمان مميزي مراقبتي را عقب مي‌اندازند. و شركت گواهينامه دهنده نيز در اين موارد هيچ اطلاع رساني صورت نمي‌دهد و يا پيگيري نمي‌كند و اين مسئله به مرور زمان  باعث گسستگي و از هم پاشيده شدن بيشتر سيستم در سازمانها مي‌شود. (اين امر در يكي دو مورد توسط خود من ديده شده ، حتي شركت نمي‌دانست كه خودش بايد اطلاع بدهد كه براي مميزي بيايند يا شركت CB مطابق برنامه زمانبندي خود مي‌آيد) البته اين امر بيشتر به خود سازمانها بر مي‌گردد ولي شايسته است شركت هاي CB در خصوص زمانهاي مميزي مراقبتي اطلاع رساني دقيق داشته و حتي در صورت نياز به سازمان اخطار بدهند.

 

4-     در بعضي  موارد مشاهده شده است كه سازمانها و شركتها عليرغم ميل باطني خود، به علت ملاحظاتي كه مي‌بايست در خصوص قيمتها بنمايند، ناچار به دريافت خدمات از يك CB سطح پايين مي‌شوند. اين امر خصوصا در سازمانهاي دولتي بسيار مشهود است. گاهي ما مشاورين كاملا بي‌طرفانه و به خاطر زحمتي كه در زمينه طراحي سيستم كشيده‌ايم CB هاي خوبي پيشنهاد مي‌كنيم كه متاسفانه به واسطه قيمت بالاي خدماتي كه ارائه مي‌دهند كارفرما موفق به عقد قرارداد با ايشان نمي‌گردند. آيا بهتر نيست شركتهاي گواهينامه دهنده بزرگ در خصوص سازمانهاي بزرگ (مثل مجتمع‌هاي بندري كه از جمله قطبهاي مهم و استراتژيك كشوري هستند ) تسهيلات و شرايط ويژه‌اي در نظر بگيرد؟!

 

5-     هزينه‌ خدمات آموزشي CB هاي خوب مثل DNV و يا TUV نسبتا بالاست. (منظور دوره‌هاي آموزشي است كه از طرف خود CB برگزار مي‌شود) متاسفانه بخش عمده اين هزينه مربوط به محل برگزاري كلاسها مي‌شود (كه ظاهرا بيشتر براي گذاشتن كلاس! است) . در صورتي كه مي‌توان با انتخاب يك محل مناسب و نه چندان گران هزينه دوره‌ها را كاهش داد و به داوطلبيني كه بصورت آزاد شركت مي‌كنند و مطمئنا اكثرا به خاطر علاقه‌اي كه دارند در كلاسها شركت مي‌كنند (و نه بصورت اجباري از طرف شركتي كه مي‌خواهد گواهينامه بگيرد) فرصت فراگيري داد.

 

 

سوال:

1-     خدماتي كه يك شركت گواهينامه دهنده پس از ارائه گواهينامه مي‌دهد چيست؟ (خدمات پس از فروش)  آيا اين خدمات تنها محدود به تخفيف در كلاسهاي آموزشي مي‌شود؟!

 

2-     آيا بهتر نيست شركتهاي گواهينامه‌دهنده در زمان ارائه گواهينامه تأكيد بيشتري بر حفظ و نگهداري سيستم داشته باشند؟ (متاسفانه وقتي مسئله نظارت بر سيستم از طرف يك مشاور مطرح مي‌شود كارفرما بيشتر فكر مي‌كند كه مشاور دارد به نفع خود كار مي‌كند)

 

3-     رضايتمندي مشتري در شركتهاي گواهينامه‌دهنده به چه صورت پايش و كنترل مي‌شود؟

 

 

در خصوص شركتهاي گواهينامه‌دهنده ايراني ، من به شخصه اطلاعي ندارم و اصلا تصور آنرا هم ندارم كه چنين شركت ايراني چه خواهد شد!!!!! (شايد هم با يك مديريت درست چيز بدي نباشد و حتي بهتر از نمايندگان شركتهاي خارجي و يا دفاتر CB هاي خارجي باشد)

 

اين ايده شما در مطرح كردن اين چنين سوالاتي هم باعث تفكر شده و هم ارائه مطالب را هدفمندتر مي‌كند و هم در صورت توجه باعث بهبود امور مي‌شود.  من خودم خيلي علاقه دارم كه از نظرات ساير دوستان هم در اين زمينه مطلع بشوم. خودم شخصا مي‌خواستم كامنت بگذارم ولي ديدم مطلب خيلي مفصل است و بصورت ميل فرستادم.

 

 

منتظر پاسخ شما و يا درج ساير نظرات در سايتتان هستم.

 

به اميد موفقيت روز افزون

شاد باشيد و سلامت

شيوا الماسي

28/6/83

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ مهر ،۱۳۸۳

موسسات معتبر در زمينه کيفيت

http://www.apqc.orghttp://www.oeqs.com

http://www.eiqa.com 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳

مديريت زيست محيطی

http://www.epa.gov

اطلاعات آموزشی ۱

واژه نامه مديريت زيست محيطی

http://www.irandoe.org

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳

آرشيو و بايگانی فنی مدارک

http://www.faa.gov/cm/dcc.htm

http://scam.sourceforge.net

A Database Approach to Data Archive Management

http://www.archivemanagement.com

نمونه نرم افزار بايگانی فنی

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳

شرکتهای گواهی دهنده سيستم مديريت کيفيت

 

يک سئوال  : انتظارات شما از شرکتهای گواهی دهنده سيستم مديريت کيفيت ( CB )

در ايران چيست ؟ و چه پيشنهاداتی برای بالا رفتن کيفيت اين شرکتها داريد؟

با گذاشتن نظر در قسمت پيام های ديگران يا ارسال email به QMSHSE@GMAIL.COM  در اين

بحث شرکت کنيد.

همتی - شهريور ۸۳

اولين اظهار نظر

معرفی وب سايت شرکتهای گواهی دهنده سيستم مديريت کيفيت

 

شرکت QMI   

شرکت AFAQ-EAQA 

 

شرکت TÜV Rheinland Group   

 

شرکت DNV  

شرکت BVQI 

شرکت DQS  

The International Certification 
Network--IQNet
  

وب سايت های شرکتهای گواهی دهنده  ايرانی  بعد از شناسايی !! معرفی خواهد شد.

TUV Academy  www.rwtuviran.com

شركت توف آسيا   WWW.TUV-IRAN.COM

    http://dqs-iran.com  DQS

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳

مديريت کيفيت جامع - TQM

 TQM BBS files on quality management    TQM And Organizational Change And Development

         مديريت کيفيت جامع چيست ؟      Total Quality Management (TQM) Tutorial

Dictionary of TQM Terms

 A Simplified TQM Diagnostic Model   
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳

ارگونومی - مهندسی عوامل انسانی

جايگاه ارگونومی در جهان

روش OWAS

ارگونومی

ارگونومي بعنوان رشته اي از علوم كه با بدست آوردن بهترين ارتباط ميان كارگران و محيط كاري شان ، مرتبط است تعريف ميشود . ارگونومي با ارزيابي قابليتها و محدوديتهاي انسان (بيومكانيك و آنتروپومتري ) ، استرسهاي كاري و محيطي (فيزيولوژي كار و روانشناسي صنعتي ) ، نيروهاي استاتيك و ديناميك روي بدن انسان (بيومكانيك )، احتياط (روانشناسي صنعتي ) ، خستگي (فيزيولوژي كار و روانشناسي صنعتي )، طراحي و آموزش و طراحي ايستگاه كاري و ابزارها (آنتروپومتري و مهندسي )، سر و كار دارد. بنابراين ارگونومي از خيلي از علوم و مهندسي تشكيل يافته است .

موضوع ارگونومي :

ارگونومي شغلي تلاش ميكند تا با بازبيني سيستم هاي كاري ، آنها را در جهت كاهش استرسهاي حرفه اي تغيير دهد .

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳

پيام تاريخي دكتر ژوزف جوران به پنجمين كنفرانس مديران كيفيت

http://www.juran.com

پيام تاريخي دكتر ژوزف جوران به پنجمين كنفرانس مديران كيفيت - تهران -  اول جولاي 2004

  

Mr. Hesam AREF KASHFI

Iranian Society for Quality Founder&

Chairman &M.D.

Continuous Improvement Engineering Consultants

74, Armaghan St. Valiasr Ave.

19678 Tehran, IRAN

Dear Mr. Hesam AREF KASHFI:

         I am pleased and honored toaccept your invitation to send a message to the 

         Fifth Conference of QualityManagers in Iran.

During the 20th Century allof us witnessed a historic revolution in managing for quality. It took place in Japan, which before World War II had one of the worst reputations for   the quality of its exported goods.

Following that war, Japan converted itsmanufacture to civilian goods but had difficulty in selling them due to itsreputation for poor quality. It then embarked on a massive effort to improve its quality and thereby, its quality reputation. This was spectacularly successfuland has been the chief reason for Japan's emerging as an economic superpower.That historic event has demonstrated that it is entirely feasible to bring anation to a state of world leadership in quality. It also has demonstrated that leadership in quality can lead to stunning results in a national economy.

I congratulate the quality professionals in Iran on the occasion of their Fifth Conference of QualityManagers and extend my best wishes for a successful conference.

SincerelyJ. M.Juran

 

اقاي حسام عارف كشفي عزيز :          اول جولاي 2004

خوشحال و مفتخر هستم كه دعوت شما را پذيرفته و براي “ پنجمين كنفرانس مديران كيفيت “ در ايران پيام ارسال دارم.  

در طول قرن بيستم همه ماشاهد يك انقلاب تاريخي در مديريت نمودن كيفيت بوديم. این انقلاب در ژاپن ، كه در قبل از جنگ جهاني دوم در بد بودن كيفيت كالاهاي صادراتي اش مشهور بود، اتفاق افتاد.

پس از ان جنگ ، ژاپن توليد خود را به كالاهاي غير نظامي تبديل نمود ولي در فروش آنها به علت شهرت در كيفيت ضعيف مشكل داشت . بعد از ان او به تلاش عظيمي براي بهبود كيفيت خود و در اثر آن شهرت كيفيت خود دست زد . اين امر به نحوچشمگيري موفقيت اميز بود و اصلي ترين دليل براي تبديل ژاپن به يك ابر قدرت اقتصادی گرديد. ان اتفاق تاريخي نشان داد كه ميتوان يك ملت را به سطح راهبري جهاني كيفيت رساند. این امر همچنين نشان داد كه راهبري در كيفيت مي تواند به نتايج پايدار دراقتصاد ملي منجر گردد.

من به دست اندر كاران كيفيت در ايران به مناسبت “ پنجمين كنفرانس مديران كيفيت “ شان  تبريك گفته وبهترين ارزوهاي خودم را براي يك كنفرانس موفقيت اميز ابراز مي دارم.

                                                                                       با ارادت

                                                                                    ج . ام. جوران

 

 

نقل از سايت :

            http://www.iranqnet.org 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸۳

فرآيند کسب و کار

Process

http://www.bpmg.org

Business process   Process improvement  Process management

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸۳

مفهوم کيفيت

http://www.asq.org

 

Meaning of QUALITY    مفهوم کيفيت 

   كيفيت چيست ؟

  ۱ تاريخچه کيفيت

هزينه هاي كيفيت COQ 

مديريت بهره وري و كيفيت 

 

Quality Management

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳

ايمنی در صنعت ساختمان GC , EPC , EPCM

www.cch.com 

۱ ۲ ۳http://www.safetyadvantage.com

http://www.naspweb.com

http://www.safety-engineer.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳

بهداشت روانی کارکنان

Personnel Psychology

National Association of Personnel Services

http://www.opm.gov

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳

END گردهمايی خدايان مديريت

END گردهمايی خدايان مديريت

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ شهریور ،۱۳۸۳

خدايان کيفيت

JURAN

CROSBY

DEMING

FEIGENBAUM

ISHIKAWA

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳

مگالينک موسسات استاندارد جهانی

http://www.nssn.org

ISO/IEC/EN 17025

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳

نظام آراستگی و ساماندهی در محيط کار - FIVE S

ساماندهی در محيط کار    ۱   ۲

نظام آراستگی

http://www.hrdnetworkdelhi.com/YMgrPresentations/Gen%202000kksinha.ppt

۱

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳

کايزن - فلسفه بهبود مستمر

http://www.kaizen-company.com/home.html

Kaizen philosophy and Kaizen method

Kaizen

http://www.peterkeen.com/emgbp009.htm 

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳

Conformity Assessment

ISO 9001:2000 Frequently Asked Questions 

Guidance on the Documentation Requirements
of ISO 9001:2000

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ امرداد ،۱۳۸۳

تعيين نياز های آموزشی پرسنل سازمانها

Training Needs Assessment

 http://www.opm.gov/leader/hrd/lead/pubs/handbook/lrbsa17.asp 

http://www.dpa.ca.gov/tcid/dto/TNA-DOE.ppt

http://www.a-klinikka.fi/transdrug/attachments/toolkit_contents_eng.pdf

مگالينک نياز آموزشی

مگالينک مديريت منابع انسانی و آموزش

http://www.vancouver.wsu.edu/fac/seitz/trainingneedsassessment.doc

http://www.trainingbydesign.com/Assessment.htm

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸۳

نظام آراستگی در محيط کار - پنج س

http://www.saferpak.com/fives_art7.htm

http://www.gpworldwide.com/five_s

Japanese English Meaning Typical Examples (out of 50)
Seiri Structurise Organisation Throw away rubbish or return to store
Seiton Systemise Neatness 30-second retrieval of document
Seiso Sanitise Cleaning Individual cleaning responsibility
Seiketsu Standardise Standardisation Transparency of storage
Shitsuke Self-discipline Discipline Do 5-S daily

http://www.visual-work-place.com/5s.html

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸۳

خطاناپذيرسازیMistake Proofing & Poka-yoke

جلوگيری و پيشگيری از خطا های انسانی در محيط کار

A Brief Tutorial on Mistake-proofing, Poka-Yoke, and ZQC

فايل های آموزشی ۳ ۱ ۲   جلوگيری از اشتباه در خدمات   

http://www.asqbaltimore.org/simplesolutions.ppt

http://www.poka-yoke.org.uk

http://www.leadingedge.ie/docs/Lean_Enterprise_Pres.ppt

http://www.mistakeproofing.com

http://www.dur.ac.uk/agility/toolkit/5s.ppt

http://faculty.winthrop.edu/smithm/MGMT%20652/kaizen.ppt

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸۳

تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

http://www.OMG.com

عنوان کتاب: تحليل ساخت يافته نوين (جلد اول)

http://www.yourdon.com

Modern Structured Analysis

System Analysis

http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/bees/index.html

http://www.bit.lk/information/tv/s1/2003/IT1402b.ppt

http://www.se.cuhk.edu.hk/~seg3430/2004/tutorial/Tutorial_8.pdf

http://www.imse.hku.hk/imse1017/ESA-05%20SSADM%201.pdf

http://www.informatik.uni-bremen.de/uniform/gdpa/methods/m-sart.htm

مگالينک Systems Analysis

http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/dfd/DiagrammingMethods.html

 http://www.arches.uga.edu/~dominict/Mist4620/Satzinger.pdf

http://cisnet.baruch.cuny.edu/holowczak/classes/9490/satutorial/sa_tutorial4_one_up.pdf

http://computing.unn.ac.uk/staff/cgpv1/downloadables/CD3005/ch8-12.pdfhttp://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0137483104/edyourdonswebsitA

كاربرد روش RAD در توسعه سيستم 

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT

روش RAD چيست ؟
تعريف : درميان صاحبنظران تعريف واحدي از روش RAD وجود ندارد ولي از مطالعه نظرات بيان شده در اين زمينه مي توان اينگونه استنباط كرد كه RAD مجموعه اي ازتكنيك ها و فنوني است كه براي ايجاد شتاب بيشتر در فرايند توسعه سيستم به طورمشترك با كاربران و ساير طرفهاي ذينفع صورت مي گيرد. به عبارت ديگر در اين روش تاكيد عمده بر كار مشترك در مراحل مختلف توسعه سيستم است .

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۳

کيفيت کار تيمی

چهار گام اساسی در چرخه حيات تيم

Forming  شکل گيری اوليه

Storming  بيان نظرات متفاوت

Norming   شکل گيری بلوغ يافته تيم با در نظر گرفتن قابليت های محوری هر نفر

Performing  خروجی و عملکرد توام با سينرژی

http://www.qof.com/qi.html

http://www.yorkteam.com/apcft.htm

http://www.opm.gov/perform/wppdf/teameval.wp

http://www.hrfolks.com/articles/orgn%20mgmt/team%20performance.pdf

http://www.aafp.org/fpm/990400fm/25.html

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/pages/articles/evaluate.htm

Leadership & Knowledge Management

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳

معمار کيفيت در ۱۰۰ سال اخير

In His 100th Year, Juran Still an Advocate for Quality

http://www.juran.com

http://www.skymark.com/resources/leaders/juran.asp

http://www.csom.umn.edu/Page1260.aspx

http://www.asq.org/pub/qualityprogress/past/0504/qp0504juran.pdf

http://curiouscat.net/library/pdf/inthebeginning.pdf

http://wiley.com/college/man/ledolter092207/ppt/Chapter22.ppt

http://www.engg.uaeu.ac.ae/units/tra/gra/lec/Total%20Quality%20Management.ppt

http://faculty.jwu.edu/pbagdan/HM3040/ch2.ppt

http://www.mvcr.cz/reforma/anglicky/quality.ppt

 

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۳

کيفيت و بهره وری

http://www.apqc.org

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳

قانون کار ، سازمان جهانی کار

http://www.ilo.org

http://www.lssi.ir

تحليل قانون کار

متن کامل قانون‌ كار «جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌»

وزارت کار و امور اجتماعی http://www.irimlsa.ir

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۳

کيفيت معماری در تهران !!!

سيمای شهر تهران

 مرتفع ترين برج تهران ديد از بالای برج ميلاد

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳

HSEQ = QHSE

http://www.monitor-systems.co.uk/HSEQ.htm

http://www.johnbrown.biz/HSEQ.htm

http://www.subsea7.com/company_information/hseq.asp

http://www.akerkvaerner.com/Internet/IndustriesAndServices/OilAndGas/OnshoreOilGas/HSEQ/HSEQMore.htm

http://www.macenergy.com/quality/hseq.htm

http://www.nordic.com.sg/hseq.htm

http://62.58.106.148/02_gvm&k_E/02_01_verbintenis_E/02_beleid_GVM_E.htm

http://www.e-p-consult.com/quality-management-system.html

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM ::

 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳

نمونه های نظامنامه کيفيت در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

http://www.hq.nasa.gov/hqiso9000/dbdocs/pdf/HQSM1200-1fD.pdf

http://www.intracen.org/ec/isochecker/isosample.pdf

http://www.tlcnh.com/download/ISO9001QMSample.pdf

http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/qms/003404en.pdf

http://www.uml.org.cn/rjzl/pdf/iso9000-2000%20.pdf

http://www.itwdrawform.com/documents/Supplier%20Manual.pdf

http://elsmar.com/pdf_files/ISO9k2k_Low_Vol_Manual.pdf

http://www.svmicro.com/sv/pdf/qamanual.pdf

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۳

شرکتهای مشاوره HSE

http://www.granherne.com/index_aboutus.htm

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳

سيستم مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS در صنعت ساختمان

http://sme.osha.eu.int

 http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/construction

http://www.cnac.be

http://www.sme-safesite.com/good_practice_examples.php

http://www.hsa.ie/osh/construc.htm

http://www.hse.gov.uk/pubns/cis17.pdf

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

دومين سمينار فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه‌ مهندسان مشاور
  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳

فناوري اطلاعات و ارتباطات

سمينار فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه‌ مهندسی در تاريخ ۲۲/۴/۸۳  در محل جامعه مهندسان مشاور برگذار خواهد شد.
  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۳

Quality Management

Quality Management

http://www.isoeasy.org

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۳

مميزی سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

ISO 9001 Auditing Practices Group

کل مدارک مفيد اين سايت

اندازه گيری اثربخشی و بهبود مستمر مميزی سيستم مديريت کيفيت

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳

QHSE

http://www.qhse-solutions.com

 

ISO/TR 15801:2004, Electronic imaging - Information stored electronically - Recommendations for trustworthiness and reliability

 

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

غول های نرم افزار های مديريت در دنيا

 
 
 
 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۳

استاندارد امنيت اطلاعات ISO 17799

ISO 17799 is actually "a comprehensive set of controls comprising best practices in information security".

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۳

سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

THE INFORMED OUTLOOK  نشريه الکترونيکی ASQ

راهنمای مستند سازی در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ 

راهنمای رويکرد فر آيندی در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ 

واژگان و ادبيات ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ 

مجله کيفيت و مديريت مشارکتی

مجله مديريت کيفيت 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۳

وبينار live webinars

http://www.asq.org/ed/webinar

سمينار زنده در محيط  وب

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۳

سيستم مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS

http://www.worksafebc.com

http://www.ccohs.ca

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

 
 
 
 
 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۳

لينک های مفيد در ارتباط با آمادگی در مقابل زلزله

http://www.ngdir.ir

خطرپذيري زلزله

http://www.alpr.persianblog.ir/#1460926

http://www.sologen.net/weblog/archives/000918.html

 ابر زلزله چيست؟

آموزش همگاني توصيه هاي ايمني در مقابله با زلزله 1

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳

پيش بينی زلزله

Why Earthquakes Occur

 Charles Richter 

 http://www.eng.nsf.gov/nees

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳

زلزله شمال ايران پيش بينی شده بود

5/23/2004 18:00

An Iran EQ Cloud, One>=5 or Two=4

نظريه ابرهای زلزله چيست؟:" دراثر جابه‌حجايی لايه‌ها و صفحات پوسته زمين در امتداد گسلها، به دليل تبديل انرژی پتانسيل به گرما در اثر اصطكاك، دما به ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتيگراد افزايش می‌يابد. اين افزايش دما منجر به تبخير مقداری از آبهای زيرزمينی می‌شود. بخارات از طريق منافذ و خلل و فرج خاك به سطح زمين رسيده و وارد اتمسفر می‌شود، اما به دليل دمای بالا و حالت گاز داشتن، با چشم ديده نمی‌شود. اين بخارات در اتمسفر با هوای سرد برخورد می‌كند، سرد می‌شود، ميعان می‌كند و ابر تشكيل می‌دهد. اما اين ابرها ويژگيهای خاصی دارند كه آنها را از ابرهای عادی متمايز می‌كند؛ مثل تفاوت در دما، شكل كه عموما خطی هستند، جهت امتداد كه معمولا در امتداد گسل می‌باشد، ابعاد و اندازه، ارتفاع تشكيل، تركيبات شيميايی موجود در ابر (به دليل تركيبات معدنی و آلی موجود در خاك)، نحوه جابه‌جايی و جهت حركت ابر. شو می‌گويد كه با مطالعه و بررسی دقيق و علمی ابرها از نظر موارد فوق با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای، می‌توان بعضی از زلزله را پيش‌بينی كرد.

لازم به ذکر است با استفاده از اين نظريه، زلزله ديروز شمال ايران نيز پيش بينی شده بود:

 

 EARTHQUAKE CLOUDS AND
SHORT TERM PREDICTION

My Iran Earthquake Prediction Is Correct

- May 30, 2004 -

On Mar. 1, I predicted an M7 and an M6 Iran & Neighbor earthquakes (<59E) by the clouds [1] to the public. On May 28, an M6.3 occurred at 36.28N, 51.57E, Iran [2], so my prediction is half correct. The earthquake was strong and near Tehran, so I received many email messages. Difficult to reply one by one, I propose this essay as my response, and hope our dear readers to understand.

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳

آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله

آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله بسيار جدی است. شايد فردا خيلی دير باشد.

TEHRAN (Reuters) - A strong earthquake hit the city of Sari in northern Iran on Friday, state television reported, and the United States Geological Survey said it had a magnitude of 6.2.

http://www.iris.edu محل دقيق زلزله

راهنمای عملی زنده ماندن در زلزله

منبع ۱

منبع ۲

نقشه گسل های تهران

با زلزله بيشتر آشنا شويم

http://geohaz.org

http://www.iiees.ac.ir

http://www.fema.gov/hazards/earthquakes

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳

تکنيک های ارزيابی و مديريت ريسک و HSE

HAZOP

HAZID

QRA

 PTW 

FMECA

Safety (HSE) Case and COMAH Safety Report development

Formal safety studies: fire and explosion analyses, SIA, dropped objects, EERA,

Consequence analysis modelling

Fault/ event tree analyses

Hazards and Effects Management Process (HEMP)

Quantitative Risk Assessments (QRA)

Qualitative Risk Assessment

Job Safety/Hazard Analysis

Environmental & Social Impact Assessment (ESIA)

Health Risk Assessment (HRA)

در روزهای آينده در مورد تکنيک ها و روش های ارزيابی و مديريت ريسک در HSE مطلب خواهم نوشت. 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳

پنج گام براي استقرار مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی

گام اول : تعيين خط مشي

حوادثي كه منجر به جراحت و بيماري مي شوند، مي توانند موجب خرابي اموال و توقف توليد گردند، بنابراين هدف شما بايد كاهش كليه خسارات احتمالي باشد. شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ها*، تصميم گيري در مورد اقدامات پيشگيرانه لازم، اجراي آنها و نظارت بر اجراي آنها موجب ايمني كارخانه و كاركنان و محصولات و بهبود كيفيت مي گردد.

خط مشي ايمني و بهداشت بايد فعاليتهاي شما از جمله انتخاب كاركنان، مواد و تجهيزات، دستورالعمل هاي كاري و انتخاب تامين كنندگان را در بر گيرد. بيانيه خط مشي سازمان و برنامه هاي اجرايي و بازنگري آنها بايد به كليه افراد دخيل در سازمان نشان دهد كه شناسايي خطزات و ارزيابي ريسكها انجام شده و خطرات حذف و يا تحت كنترل مي باشند.

*  خطر [1] چيزي است كه توانايي ايجاد آسيب را دارد. از طرفي آسيبها داراي شدت متفاوت هستند-  بعضي از خطرات موجب مرگ، برخي موجب بيماري جدي و يا ناتواني و برخي ديگر موجب آسيب جزيي مي شود.

ريسك [2] عبارت است از تركيب شدت خطر و احتمال وقوع آن.

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان خط مشي ايمني و بهداشت دارد؟ آيا اين خط مشي مكتوب است؟
 2. عملكرد سازمان در زمينه ايمني و بهداشت در سال گذشته چه بوده است؟
 3. آيا هزينه هاي كه در زمينه ايمني و بهداشت شده است، مفيد بوده است؟
 4. هزينه هاي از دست رفته در اثر نبود سيستم مديريت ايمني و بهداشت چقدر بوده است؟
 5. آيا خط مشي سازمان باعث جلوگيري از حوادث، كاهش خطرات و تاثير بر رويه كاري پرسنل شده است؟

 

گام دوم : سازماندهي كاركنان

براي اثربخشي خط مشي ايمني و بهداشت، سازمان نياز به مشاركت و تعهد كاركنان دارد. از اين مسئله به عنوان فرهنگ ايمني و بهداشت مثبت ياد مي شود.

چهار"C"  در فرهنگ مثبت ايمني و بهداشت :

 1. صلاحيت [3] : الزامات، آموزش و خدمات مشاوره اي
 2. كنترل [4] : تخصيص مسئوليتها، عمل به تعهد، راهنمايي و نظارت
 3. همكاري [5] : بين افراد و گروهها
 4. ارتباطات [6] : بصورت گفتاري، نوشتاري و ديداري

 

 

صلاحيت :            

 • دستيابي به مهارتهايي كه براي انجام تمامي فعاليت ها بصورت ايمن لازم است.
 • تهيه ابزارهايي براي اطمينان از اينكه كليه كاركنان از جمله مديران، سرپرستان و كاركنان موقتي  به ميزان لازم آموزش ديده اند.
 • اطمينان از اينكه كاركنان بخصوص آنهايي كه كارهاي خطرناك انجام مي دهند، آموزش، تجربه و ساير قابليتهاي لازم براي انجام كار بصورت ايمن را دارند.
 • انجام آموزشها و سازماندهي مجدد براي اطمينان از صلاحيت كاركناني كه مسئوليتهاي جديد ايمني و بهداشت را بر عهده مي گيرند.

كنترل :           

 • راهنمايي با مثال: اثبات تعهد و نشان دادن مسير صحيح- درك اهميت ايمني و بهداشت توسط كليه كاركنان
 • تعيين افراد مسئول در رابطه با مشاغل خاص ايمني و بهداشت – بخصوص آن دسته از مشاغلي كه تخصص خاص لازم دارند مانند ارزيابي ريسك و يا رانندگي با ليفتراك
 • اطمينان از اينكه مديران، سرپرستان و فورمنها مسئوليت خود را درك كرده و زمان و منابع لازم براي انجام كارها را دارند.
 • اطمينان از اينكه همه افراد مي دانند كه چه كارهايي بايد انجام بدهند و چگونه در قبال كارهاي خود جابگو هستند– تعيين اهداف

همكاري :           

 • مشخص كردن رئيس كميته ايمني و بهداشت درصورت وجود – مشاوره با كاركنان و نمايندگان آنها ضروري است.
 • مشاركت كليه كاركنان در برنامه ريزي و بازنگري عملكرد، تهيه روش هاي اجرايي و حل مشكلات.
 • هماهنگي و همكاري با پيمانكاراني كه در محل سايت رفت و آمد دارند.

ارتباطات :           

 • ارائه اطلاعات در مورد خطرات، ريسكها و اندازه گير يهاي پيشگيرانه به تمامي كاركنان و پيمانگاراني كه در محل سايت رفت و آمد دارند.
 • جلسات منظم در رابطه با ايمني و بهداشت
 •  در مورد مسائل ايمني و بهداشت خود را همواره نمايان سازد.

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان مسئوليت هاي ايمني و بهداشت را به افراد خاصي اختصاص داده است؟آيا اين افراد در مورد كارهايي كه بايد انجام دهند آگاه و مسئوليت پذير هستند؟
 2. آيا سازمان مشاركت با كاركنان و مشاوره با آنها يا نمايندگانشان را به صورت اثربخش انجام مي دهد؟
 3. آيا كاركنان اطلاعات كافي در رابطه با ريسكهايي كه با آنها مواجه هستند و فعاليتهاي پيشگيرانه در مورد آنها، دارند؟
 4. آيا كاركنان سطوح مختلف مهارتهاي لازم را دارند؟ آيا افراد بطور مناسب آموزش ديده اند؟
 5. آيا شما نياز به مشاوران خارجي داريد؟ آيا برنامه اي براي آن داريد؟

گام سوم : برنامه ريزي و تعيين استانداردها

برنامه ريزي كليد اطمينان از موثر بودن تلاشهاي سازمان در زمينه ايمني و بهداشت مي باشد. برنامه ريزي براي ايمني و بهداشت شامل تعيين اهداف، شناسايي خطرات، ارزيابي ريسكها، اجراي استانداردهاي و الزامات عملكرد و توسعه فرهنگ مثبت مي باشد. بهتر است سازمان برنامه هاي خود را بصورت مكتوب داشته باشد. برنامه ريزي بايد در برگيرنده موارد زير باشد:

·  شناسايي خطرات و ارزيابي ريسكها و تصميم گيري در مورد حذف و يا كنترل خطرات

·  مطابقت قوانين ايمني و بهداشت در  ارتباط با كار سازمان

·         موافقت مديران و سرپرستان با اهداف ايمني و بهداشت

·  خط مشي خريد و تدارك كه بايد مسائل ايمني و بهداشت را در نظر داشته باشد

·  طراحي تسكها، فرايندها، تجهيزات، محصولات و خدمات و سيستم ايمني كار

·         روشهاي كاري در مواجه با خطرات جدي و احتمالي

·         همكاري با همسايگان و يا تامين كنندگان

·  تعيين استانداردها در برابر عملكردهاي قابل اندازه گيري

استانداردها به ساخت فرهنگ مثبت و كنترل ريسكها كمك مي كنند. آنها تعيين مي كنند كه افراد در سازمان چگونه وظايف خود و كنترل ريسكها را در راستاي خط مشي به انجام رسانند. استانداردها مشخص مي كنند كه چه كسي، چه زماني، چه كاري را و با چه نتيجه اي انجام مي دهد.

سه نكطه كليدي در مورد استانداردها :

استانداردها بايد:

·         قابل اندازه گيري

·         قابل دستيابي

·         بر پايه واقعيات              

باشند.

چنانچه سازمان كاملا معني آموزش و فرد آموزش دهنده را درك نكرده باشد، عباراتي مانند " كليه كاركنان بايد آموزش ببينند " براي اندازه گيري دشوار خواهد بود.  اگر هيچ ابزاري براي اندازه گيري ميزان محافظت از دستگاهها وجود نداشته باشد عبارت " كليه ماشين آلات بايد محافظت گردند" از لحاظ اجرايي مشكل خواهد داشت. بسياري از استانداردهاي صنعتي قبلا ايجاد شده اند و سازمان مي تواند هر كدام از اين استانداردها را كه قابل اجرا هستند, به كار برد. در ساير موارد سازمان نيازمند مشاوره و تعين استانداردهاي مربوط به خود است, كه بهتر است اين استانداردها بهتر است كمي و برپايه واقعيات بوده, همچنين قابليت اندازه گيري را داشته باشد. براي مثال:

·  به انجام رسانيدن ارزيابي ريسك و اجراي كنترلهاي لازم

·         حفظ دماي كارگاه در يك بازه مشخص

·         تعيين ميزان و سطح قابل قبول مواد آلاينده و دفعي

·  تعيين روش و فواصل زماني مشخص براي كنترل وسايل حفاظتي ماشين آلات, طراحي ارگونوميك فضاي كاري براي انجام فعاليتها و سطوح آموزشي.

·  انجام ترتيبات لازم براي مشاوره با كاركنان و نمايندگان آنها در فواصل زماني مشخص

·  پايش و اندازه گيري عملكرد با روشهاي مشخص و در زمانهاي خاص

 

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان برنامه ايمني و بهداشت دارد؟
 2. آيا قبل از شروع كار, مسايل ايمني و بهداشت در نظر گرفته مي شود؟
 3. آيا سازمان شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك مرتبط با كاركنان خود و اجتماع را انجام داده است؟ و آيا استانداردهاي مرتبط با محيط كار, كارخانه, مواد, روشهاي اجرايي, افراد و محصولات مشخص شده است؟
 4. آيا سازمان برنامه اي براي مواجه با خطرات جدي و احتمالي مثل آتش سوزي, خطاهاي كاري و... دارد؟
 5. آيا استانداردهاي بطور كامل اجرا و ريسكها بصورت اثربخش كنترل مي شوند؟

 

گام چهارم : اندازه گيري عملكرد

همانند مسايل مالي, توليدي يا فروش, سازمان نيازمند اندازه گيري عملكرد ايمني و بهداشت به منظور دانستن موفقيتهاي خود مي باشد. سازمان نيازمند است كه بداند:

·         در چه جايگاهي قرار دارد

·         به كجا مي خواهد برسد

·         چه مسايلي پيش رو دارد و چرا

قبل از اينكه حادثه اي رخ دهد نظام پايش و اندازه گيري پيشگيرانه شامل كنترل و بازرسي هاي دوره اي به منظور اطمينان از اجراي استانداردهاي سازمان و انجام كنترل هاي مديريتي، مي باشد و بايد قبل از رخ دادن هر گونه حادثه اي ايجاد شده باشد. پس از رخ دادن حوادث، نظام پايش و اندازه گيري واكنشي بايد در صدد يادگيري از خطاهاي گذشته برآيد كه اين خطاها ممكن است منجر به جراحت و بيماري، آسيب ديدگي اموال قريب الوقوع[7]  شده باشد.

دو جزء كليدي سيستم پايش و اندازه گيري:

·  پايش و اندازه گيري پيشگيرانه (قبل از رخ دادن خطاها) آيا سازمان به اهداف و استانداردهايي كه براي خود تعيين كرده دست يافته است  و آيا آنها اثر بخش بوده اند؟

·  پايش و اندازه گيري واكنشي (بعد از رخ دادن خطاها) شناسايي جراحات، موارد بيماري، آسيب ديدگي اموال و قريب الوقوع ها و تشخيص دليل اينكه جرا در هر مورد عملكرد در زير سطح استاندارد بوده است.

سازمان بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات حاصل از نظام پايش و اندازه گيري پيكشيرانه و واكنشي در تشخيص موقعيتهاي ايجاد ريسك ، استفاده مي گردد و اقداماتي در مورد آنها انجام دهد. ريسك ها بايد اولويت بندي شوند. سازمان بايد در مورد حوادث جدي و نيز حوادثي كه پنتانسيل ايجاد آسيب جدي را دارند، دقت كافي نمايد. در موارد فوق درك آني و تعيين علت اين حوادث ضروري است. سازمان بايد حوادث را شناسايي و ثبت كند، علت بروز آنها را پيدا كند، اطلاعات آنها را در اختيار كاركناني قرار دهد كه داراي اختيار انجام فعاليت هاي اصلاحي مانند تغييرات سازماني و خط مشي هستند.

آنچه كه بايد از خود پرسيد :

 1. آيا سازمان مي داند كه تا چه حد در زمينه ايمني و بهداشت خوب عمل كرده است؟
 2. چگونه سازمان به برآورده شدن اهداف و استانداردهاي ايمني و بهداشت خود جامه عمل پوشانده است؟ آيا كنترلهاي سازمان در مورد ريسك ها كافي بوده است؟
 3. چگونه سازمان ميزان سازگاري خودرا ازقوانين ايمني وبهداشت تاثير گذار بر فعاليت ها تعيين ميكند؟
 4. آيا شناسايي خطرات, تمامي علل بروز حوادث را در بر مي گيرد؟ – يا آيا اين فعاليت با پيدا كردن اولين فرد عامل بروز حادثه, خاتمه پيدا كرده است؟
 5. آيا سازمان سوابق درستي از جراحات، بيماري ها و خسارات اتفاقي دارد؟

 

گام پنجم : استفاده از تجارب – مميزي و بازنگري

نظام پايش و اندازه گيري اطلاعات مورد نياز سازمان براي بازنگري فعاليت ها و تصميم گيري در مورد بهبود عملكرد، را فراهم مي كند. مميزي ها اعم از مميزي هاي داخلي و خارجي، فعاليت هاي پايش و اندازه گيري را به وسيله تعيين دستيابي سازمان، خط مشي و سيستم ها به نتايج مناسب، تكميل مي نمايند. مميز ها ميزان اعتبار و اثر بخشي سيستم هاي سازمان را گوشزد مي كند. سازمان بايد از تجربيات خود استفاده كرده، نتايج اندازه گيري عملكرد و اطلاعات مميزي ها را به منظور بهبود رويكرد خود در مديريت ايمني و بهداشت، تركيب نمايد، اثربخش خط مشي ايمني و بهداشت خود را مورد بازنگري قرار داده و توجه خاصي به مسائل زير داشته باشد:

·  ميزان سازگاري با استانداردهاي عملكرد ايمني و بهداشت ( شامل قوانين )

·         مناطقي كه استانداردي وجود ندارد و يا كافي نيست

·         دستيابي به اهداف در بازه زماني تعيين شده

·  اطلاعات جراحات، بيماري و حوادث – تجزيه و تحليل علتهاي ريشه اي، روند و ويژگي هاي عمومي

اين شاخص ها نشاندهنده نواحي بهبود در سازمان مي باشد.

آنچه بايد از خود بپرسيد :

 1. نحوه يادگيري سازمان از خطاها و موفقيتهاي گذشته چگونه است؟
 2. آيا سازمان مميزيهاي ايمني و بهداشت را برگزار مي نمايد؟
 3. اقدامات انجام شده بر روي نتايج مميزي چيست؟
 4. آيا مميزيها كاركنان تمامي سطوح را در بر مي گيرند؟
 5. آخرين زمان بازنگري خط مشي و عملكرد سازمان چه موقع بوده است ؟

 

 

نتيجه گيري :

رويكرد ذكر شده در بالا در سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت استفاده و آزمايش شده است. اين رويكرد شباهتهاي محكمي با سيستم هاي مديريت كيفيت بيشتر سازمانهاي موفق دارد. اين رويكرد به سازمان در حفظ كاركنان و كنترل خسارات كمك مي كند و هر پنج گام، گامهاي اساسي مي باشند.[1] Hazard

[2] Risk

[3] Competence

[4] Control

[5] Co-operation

[6] Communication

[7] near miss

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۳

سيستم مديريت بهداشت شغلی و ايمنی و زيست محيطی

http://www.aiha.org

 Health and Safety

 

Health Safety and Environment

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۳

منابع مفيد اينترنتی در زمينه HSE

http://www.hsedirect.com

http://www.hse.gov.uk/index.htm

http://uk.osha.eu.int

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

 
 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳

مسئوليت مديريت در سيستم مديريت کيفيت - استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

- مسئوليت مديريت :

 


5-1- تعهد مديريت:

 

مديريت رده بالا بايد شواهدي دال بر تعهد خود در ايجاد و توسعه و اجراي سيستم مديريت کيفيت و بهبود دادن مداوم اثر بخشي آن به طرق زير فراهم آورد :

 

 الف ) انتقال و تفهيم اهميت برآورده کردن خواسته هاي مشتري و همچنين الزامات مربوط به قوانين و مقررات به سازمان

 

ب ) تعيين و برقرار كردن خط مشي کيفيت

 

 پ ) حصول اطمينان از اينكه اهداف کيفيت تعيين شده اند

 

 ت ) انجام بازنگري هاي مديريت

 

ج ) حصول اطمينان از در دسترس بودن منابع .

 


 

5-2- مشتري محوري : 

 

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که خواسته هاي مشتري با هدف افزايش سطح رضايت مشتري تعيين و برآورده ميشود (به بند 7-2-1 و 8-2-1 رجوع شود) .

 


5-3- خط مشي کيفيت:  

 

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که خط مشي کيفيت :

 

     الف ) با مقصد سازمان مناسب است .

 

     ب ) تعهد به برآورده كردن الزامات و يا خواسته ها و همچنين بهبود مداوم اثر بخشي سيستم مديريت کيفيت را شامل مي شود.

 

     ج ) چارچوبي را براي تعيين و بازنگري اهداف کيفيت فراهم مي آورد.

 

     د ) در درون سازمان انتقال يافته ، تفهيم  و درک شده است.

 

   ه ) از نظر تداوم مناسب بودن آن مورد بازنگري قرار مي گيرد.


5-4- طرح ريزي :

 

5-4-1- اهداف کيفيت :   

       

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که اهداف کيفيت و از جمله آنهايي که جهت برآورده کردن الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول مورد نياز هستند (به بند 7-1-الف رجوع شود. ) در بخش ها و سطوح مرتبط در درون سازمان تعيين شده اند . اهداف کيفيت بايد قابل اندازه گيري بوده و با خط مشي کيفيت همخوان باشد .

 

 5-4-2- طرح ريزي سيستم مديريت کيفيت :

 

 مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد كه :

 الف ) طرح ريزي سيستم مديريت کيفيت به منظور برآورده کردن الزامات مذكور در بند 4-1 وهمچنين اهداف کيفيت انجام گرفته است.

ب ) هنگامي که تغييرات در سيستم مديريت کيفيت طرح ريزي و اجرا مي گردد ، انسجام سيستم مديريت کيفيت برقرار نگهداشته مي شود .


 

5-5- مسئوليت ،اختيار و انتقال اطلاعات :  

 

5-5-1- مسئوليت و اختيار :          

مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که مسئوليت ها و اختيارات تعيين شده اند و در درون سازمان ابلاغ مي شوند . 

 

5-5-2- نماينده مديريت:          

مديريت رده بالا بايد يکي از مديران خود را به عنوان نماينده مديريت منصوب كند که جدا از ساير مسئوليت هايش ، بايد داراي مسئوليت هاو اختياراتي شامل موارد زير باشد :


     الف ) حصول اطمينان از اينکه فرآيندهاي مورد نياز براي سيستم مديريت کيفيت ايجاد و اجرا شده و برقرار نگهداشته مي شود.

 

     ب ) گزارش دهي به مديريت رده بالا در مورد عملکرد سيستم مديريت کيفيت و هر نوع نياز براي بهبود

     ج ) حصول اطمينان از افزايش آگاهي در مورد خواسته هاي مشتري درسرتاسر سازمان. 

 

5-5-3- انتقال اطلاعات در درون سازمان :

 

      مديريت رده بالا بايد اطمينان يابد که فرآيندهاي مناسب انتقال اطلاعات در درون سازمان ايجاد شده و اينكه انتقال اطلاعات در خصوص اثربخشي سيستم مديريت کيفيت انجام مي گيرد .   

 


 

5-6- بازنگري مديريت :

 

5-6-1- کليات:          

مديريت رده بالا بايد سيستم مديريت کيفيت سازمان را در فواصل زماني برنامه ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم مناسب بودن، کفايت و اثر بخشي آن اطمينان حاصل كند اين بازنگري بايد ارزيابي فرصت هاي بهبود و نياز به تغيير سيستم مديريت کيفيت از جمله خط مشي کيفيت و اهداف کيفيت را شامل گردد .

سوابق بازنگري هاي مديريت بايد نگهداري شود. ( به بند 4-2-4 رجوع شود).   

 

5-6-2- ورودي بازنگري:          

  ورودي هاي بازنگري مديريت بايد شامل اطلاعاتي راجع به موارد زير باشند :

      الف ) نتايج مميزي

     ب ) بازخور از مشتري

     ج ) عملکرد فرآيند و انطباق محصول

     د ) وضعيت اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي

     ه ) اقدامات پيگيرانه مربوط به بازنگري هاي قبلي مديريت

     و ) تغييراتي که ميتواند بر سيستم مديريت کيفيت تأثير گذارد

     ز ) توصيه هايي براي بهبود  

  

  5-6-3- خروجي بازنگري:          

   خروجي هاي بازنگري مديريت بايد شامل هر نوع تصميمات و اقدامات مربوط به موارد زير باشد :

     الف ) بهبود اثربخشي سيستم مديريت کيفيت و فرآيندهاي آن

     ب ) بهبود محصول در رابطه با خواسته هاي مشتري

     پ ) نيازهاي مربوط به منابع    

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳

QHSE چيست؟

Quality + Health + Safety + Environmental = QHSE

 زابک  =   زيست محيطی  +  ايمنی    +  بهداشت حرفه ای + کيفيت 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳

كيفيت زندگي و انقلاب ديجيتال

مقاله ای با کيفيت از استاد فرهيخته دکتر شهيندخت خوارزمی 

         كيفيت زندگي، مفهومي است چند وجهي و بررسي آن نياز دارد به اتخاذ رهيافتي ميان رشته اي و فرا- رشته ای

         كيفيت زندگي امري است نسبي و نمي توان براي آن تعريفي ارائه داد كه آن را مطلق و جهاني فرض كند.

       كيفيت زندگي به شدت از زمان و مكان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشكيل دهنده اش با توجه به دوره زماني و مكان جغرافيايي فرق خواهند كرد.

        كيفيت زندگي به مقدار زياد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش هاي فردي و اجتماعي و ملي تعريف مي شود.

       كيفيت زندگي ضمن دارا بودن ابعاد عيني و وابستگي به شرايط عيني و بيروني، امري است ذهني و دروني و متصور و در نتيجه در نهايت به تصورات و ادراك فرد از واقعيت هاي زندگي بستگي دارد.

       كيفيت زندگي مفهومي است كه ارزش واقعي آن زماني آشكار مي شود كه بخواهيم به سياست ها و برنامه هاي توسعه به ويژه در سطح محلي و محله اي جهت داده و پاراديم هاي منسوخ توسعه اقتصادي- اجتماعي را اصلاح كنيم.

      كيفيت زندگي، خود يك پاراديم است و با پاراديم هاي توسعه پايدار و اقتصاد نوين همخواني بيشتري دارد تا پاراديم هاي متعارف اقتصاد و توسعه

      كيفيت زندگي به عنوان يك گفتمان جهاني، واكنشي است طبيعي در برابر پي آمدهاي نامطلوب و آسيب هاي جدي كه سياست هاي مرسوم اقتصادي در سطح فردي، ملي و جهاني پديد آورده اند.

       در عصر ديجيتال، بحث كيفيت زندگي مي تواند به عنوان مكانيسم بازخورد، ارزيابي و اصلاح مسير سياست هاي خرد و كلان عمل كند.

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

وبلاگ را به خدمت کسب و کارتان در بياوريد.

مسئوليت اجتماعی سازمانها

انجمن های تخصصی در صنعت ساختمان

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳

فرآيند مميزی سيستم مديريت کيفيت QMS AUDIT

فرايندي است

                      نظام يافته (كاملا سيستماتيك و با هدف و برنامه ريزي شده)

                      مستقل ( استقلال مميز)

                      مدون ( سوابق حتما بايد نگهداري شود)

 

 به منظور به دست آوردن شواهد مميزي و ارزيابي آنها به صورت عيني جهت تعيين ميزاني كه معيارهاي مميزي برآورده مي شود.

 

 

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳

لينک های اينترنتی مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ایOHS

Links to occupational safety, emergency and trauma, construction safety, welding safety, food safety, domestic violence, fire safety and safety directories are found on this page.

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳

مطالب جديد در وبلاگ های EPCM و مديريت کيفيت

QHSE , IMS , EMS , OHS , QMS   چيست ؟

کنفرانس های سال ۸۳ در زمينه مديريت کيفيت 

گاندی و مشتری

پروژه های بزرگ و نمونه های موفق اجراشده

IT در صنعت ساختمان انگليس

 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳

ضرورت پيوند قدرت با علم وعاطفه در سازمان

تجربه چند سال گذشته شركت ها نشان مي دهد صحنه رقابت در عرصه تلاش و سازندگي هر روز فشرده تر و سخت تر مي شود. افزون بر اين، شتاب تحولات علمي نيز به ما هشدار مي دهد كه خود را براي حضور در رقابتي سخت آماده نمائيم. اكثر شركتها بزودي با چالشي بزرگ روبرو خواهند شد. چالشي كه ممكن است در مدت كوتاهي چنان مديريت سازمانها را درگير خود كنند تا مديران براي مدتي بطور موقت آرزوي توسعه سازمان را به فراموشي بسپارند و فقط به بقاي سازمان بيانديشند.

ما چه بخواهيم، چه نخواهيم بزودي با اين چالش روبرو خواهيم شد. چرا كه دنيا در حركت است و هرگونه كند رفتن يعني عقب ماندن و حذف شدن.

بنا بر اين بهتر است از هم اكنون چاره اي انديشيده شود، يكي از چاره ها اين است كه سازمان بتواند از حداكثر ظرفيت منابع انساني خود استفاده كند و فضايي در سازمان ايجاد كند تا افراد بتوانند فعالانه در تعيين سرنوشت سازمان شركت داشته باشند.

تنها به شرط توجه سازمان به شكوفايي و خلاقيت افراد است كه آنها با شور و شوق در حل مشكلات شركت خواهند كرد. يعني آنكه قدرت در سازمان نه تنها نبايد باعث از بين رفتن خلاقيتها شود بلكه زمينه شكوفا شدن آنها را فراهم مي كند. اين چنين قدرتي از پشتوانه علمي و منطقي برخوردار خواهد بود، همچنين اين قدرت با عواطف زيباي انساني پيوند مي خورد و در پناه چنين قدرتي است كه نوعي دمكراسي سازماني پديد مي آيد و بقاي سازمان در سالياني طولاني تضمين ميگردد.

به اين ترتيب فضايي آماده براي مشاركت همگان به وجود آمده و اين فضا چيزي نيست كه با خواست و آرزو، دستور و سخنراني بوجود آيد.

ساختن چنين فضايي در درجه اول عشق مي خواهد، جرأت و جسارت مي خواهد. براي رها كردن تئوريهاي پوسيده گذشته كه قدرت را بر مبناي امر و نهي كردن و نه بر مبناي دانش و پشتوانه علمي شناخت انسانها مي شناسد.

عشق براي آنكه در هر حال فراموش نكنيم هدف هر توسعه انسانی است .

از آنجا كه ارزشمندترين ثروت هر سازماني انسانهاي آن هستند، براي مشاركت دادن آنها ما به دانشي نياز داريم تا به شناخت و فهم و درك رفتار انسان كمك نمايد. بعبارت بهتر ما به روانشناسي درجهت مطالعه رفتار و فرآيندهاي ذهني انسان نياز داريم.

سازمان نياز دارد بداند انسانها چگونه براي انجام فعاليتي برانگيخته مي شوند، چگونه انگيزه پيدا مي كنند، چگونه خلاقيت آنها شكوفا مي شود. چگونه ارتباط برقرار مي كنند . روانشناسي و بخصوص روانشناسي صنعتي، سازماني دانشی است مدرن در دست مديران تا مديران بتوانند از موثرترين ابزار مديريت خود يعني نيروي انساني حداكثر استفاده را برده، هميشه سازمان خود را جوان و پويا نگهدارند.

امروزه اگر مديران بتوانند ابعاد چالش آينده را درك كنند شديدا" نياز به واحدي  تخصصي در سازمان را احساس مي كنند كه مسئول سياستگذاري و يافتن مكانيسمهاي مختلف گزينش براي يافتن افراد مناسب براي سمتهاي مختلف باشد. اين واحد مي تواند به طراحي فيلترهايي بپردازد كه افراد با انگيزه پيشرفت را جذب سازمان كند، حتي اين واحد مي تواند تستهايي را طراحي كند و قدرت ريسك پذيري افراد را سنجش كرده، افراد مناسب را براي پستهاي مديريتي مشخص كند.

اگر ما چالش آينده را درك كنيم لازم است هر چه زودتر گزينش افراد را ازحالت سنتي كه انتخابي آني و رابطه اي است به شكل علمي و تخصصي تغيير دهيم علاوه براين تنها با يك روابط سازماني پيشرفته وبا پشتوانه علمي ميتوان از ابزارهاي پيشرفته وتكنولوژي مدرن استفاده كرد,به عبارت بهتر براي داشتن سازماني توسعه يافته ما نيازمند انسانهاي توسعه يافته هستيم تابستر توسعه را فراهم سازند.

با استفاده از دانش روانشناسي مي توان محيطي سرشار از تفاهم و همكاري را در جهت پيشبرد اهداف سازمان بوجود آورده، با برگزاري آموزشهايي انگيزه هاي پيشرفت را در كاركنان بالا برده تا سازماني كه اكثريت افراد آن داراي شخصيتي توفيق گرا هستند با قاطعيت به قله هاي افتخار و سعادت دست پيدا كند.

ضمن اينكه هرگز نبايد فراموش كنيم در سازمانهايي كه به دنبال كسب رضايت مشتري خود هستند فقط كارمندان راضي مي توانند مشتري راضي بوجود آورند. رضايت كارمندان بيش ازآنكه تابع ارضاء نيازهاي مادي آنها باشد , به ارضاء نيازهاي رواني همچون نياز به امنيت، نياز به احترام ونيازبه خودشكوفايي وابسته است. علاوه بر دانش روانشناسي علاوه بر خدمات فوق مي تواند مديران سازمان را در درك و فهم رفتار مشتري ياري دهد. وقت آن رسيده است كه روشهاي قديمي تغيير كنند و براي واحدهايي نظير واحد خدمات تعاريف دوباره نوشته شود. واحدي كه مسئول است تا علاوه بر خدمات فعلي خدمات رواني را نيز جزو شرح وظايف خود داشته باشد.

 

با تشکر از آقای مصطفي جعفريان - همتی - بهار ۸۳

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳

مگالينک های اينترنتی در زمينه مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای ohs

 لينک سايتهای بهداشت حرفه ای   http://www.hoslink.com/OHS.HTM

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/

SOLVE 

ISO 7010:2003 استاندارد جديد  نماد های گرافيکی و رنگها در نشانه ها و علايم ايمنی 

Graphical symbols -- Safety colours and safety signs  used in workplaces and public areas

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳

خط مشی QHSE شرکت های کلاس جهانی

خط مشی QHSE شرکت شلومبرگر  

خط مشی QHSE شرکت اسکانسکا 

خط مشی QHSE شرکت SNC-Lavalin Group

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳

برنامه توسعه زيست محيطی سازمان ملل

 United Nations Environment Programme

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳

منابع مفيد اينترنتی در مورد سيستم مديريت زيست محيطی EMS

در ايزو ۱۴۰۰۱ سازمانها به دنبال سيستمی هستند تا ضمن حفظ محيط زيست

 ، کليه فعاليتها فرآيند خدمات شامل مديريت ، طراحی ، تدارک و اجرا را با کارآيی و

اثر بخشی مناسب ، ساماندهی و ضايعات را به حداقل و آلودگی ها را حذف و

 پيشگيری نمايند.

مگا لينک های سيستم مديريت زيست محيطی

کميته T207 - کميته فنی مسئول راهبری و توسعه استاندارد های سری ۱۴۰۰۰

http://emea.bsi-global.com/Environment/index.xalter

http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/ims.html سايت رسمی سازمان جهانی استاندارد

http://www.epa.gov/OWM/wm046200.htm

http://es.epa.gov/elp/emsguide.html

http://www.epa.gov/owm/isofaq.htm

http://www.greenware.com/eps/EPS_paper.htm

http://www.amxi.com/amx_mi28.htm

http://www.enviroserve.com

http://standardsgroup.asq.org/groups/e/lead.html

http://www.astm.org/COMMIT/ISO/ISOTC207

http://www.iso14000.com/Implementation/ISO14000intro.htm

http://www.iso.org/iso/en/faqs/widelyusedstandards/faq-iso14000.html

http://www.scc.ca/standards/iso14000/index_e.html

http://www.mgmt14k.com

http://www.trst.com/index-2.htm

http://www.igc.apc.org/eco-ops/EQE/welcome.html

  http://www.iso.ch/iso/en/kidsiso14000/index.html

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳

به روز شدن وبلاگ مديريت کيفيت

گوگل    جستجوی QHSE  QMS

ادعا و توانايی

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳

استاندارد های ايمنی و بهداشت حرفه ای در پروژه های EPCM

استاندارد های ايمنی و بهداشت حرفه ای در پروژه های EPCM 

از سايت OSHA

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳

مطالب جديد در وبلاگ های EPCM و مديريت کيفيت

کوتاه نوشته های مديريت کيفيت

مديران آينده نگر

خود ارزيابی آنلاين رهبری سازمانها 

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳

ايمنی !!

بدون شرح !!

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳

يک مثال واقعه در ايمنی و بهداشت شغلی OHS

Six nails embedded in the skull of construction worker Isidro Mejia, 39, after an industrial incident caused a nail gun to shoot nails into his head and brain on April 19, 2004, are seen in this X-ray image from Providence Holy Cross Hospital in Los Angeles. Five of the six nails were removed in surgery that day and the sixth was removed from his face on April 23, after the swelling went down. http://us.rd.yahoo.com/dailynews/photos/recip/story/*http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/nailed_skull

(AP Photo/photo released by Providence Holy Cross Medical Center)

شش ميخ داخل سر يک کارگر ساختمانی

حقيقت دارد. يك متخصص مغز و اعصاب توانسته است ۶ قطعه ميخ كه در جمجمه آقاي «آسيرو مجيا» وارد شده بود را بي آنكه اتفاقي براي سلامتي او بيفتد در بياورد. در عكس شماره ۱، دكتر «رافائل كوئيننز» به خبرنگاران نشان مي دهد كه چطور توانسته ۶ ميخ را از سر بيمار خود بيرون بكشد. در عكس شماره ۲ و ۳ شما عكس راديولوژي ميخ ها را مي بينيد كه چطور از بيني و زير گوش و پشت سر وارد جمجمه بيمار دكتر رافائل شده اند.
چگونگي عمل جراحي را دكتر رافائل در روز چهارشنبه هفته گذشته (۵ مي ۲۰۰۴) در سالن كنفرانس بيمارستان «ميسش هيلز» به خبرنگاران نشان داد. بيمار اين دكتر آسيرومجيا ۳۹ ساله است و كارگر ساختمان كه در يك سانحه كاملا صنعتي در ۲۳ آوريل گذشته ۶ ميخ بزرگ توسط يك درل بادي به جمجمه اش شليك شد.
پس از اين حادثه تمام صورت آقاي مجيا باد مي كند و او را فورا به بيمارستان مي رسانند و او حالا منتظر پايان يافتن دوره نقاهت و ترخيص شدن از بيمارستان است.

 

اينهم آخر ايمنی و بهداشت در اتاق عمل

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳

استقرار نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست

براي اثر بخش كردن فرايند HSE، شركتها بايد طي يك برنامه ريزي راهبردي اقدام به استقرارنظام يكپارچه مديريت ايمني كنند. اين نظام كنترل هاي زيست محيطي، ايمني و بهداشتي را در يك فرآيند واحد مديريتي در عمليات اجرايي پروژه ها جاري مي كند. براي تحقق بخشيدن به اين هدف، پنج كاركرد يا وظيفه در حوزه مديريت ايمني بايد در سراسر چرخه حيات پروژه به اجرا گذاشته شود:

 

1- تعريف دامنه كار

2- تجزيه و تحليل خطرات احتمالي

3- تدوين و اجراي راهكارها و كنترل هاي مناسب براي مقابله با خطرات احتمالي

4- انجام تمام فعاليت ها در قالب و محدوده كنترل هاي تعريف شده

 

۵- فراهم آوردن امكان دريافت بازخورد منظم از كليه عوامل ذي مدخل و حركت در جهت بهبود مستمر براساس بازخوردهاي دريافت شده

 

پنج كاركرد مديريتي فوق بطور دائمي و مستمر تحت تاثير 8 اصل هدايت كننده زير در نظام يكپارچه مديريت ايمني قرار دارند:

·          قبول مسئوليت مديريت اجرايي پروژه در قبال ايمني

·          تعريف شفاف نقش ها و مسئوليت ها در نظام ايمني

·          حصول اطمينان از اينكه تمام پرسنل پروژه از قابليت كافي و متناسب با مسئوليتي كه به آنها واگذار مي شود برخوردارند.

·          تعيين الويت هاي ايمني

·          شناسايي استانداردها و الزامات ايمني

·          طراحي كنترل هاي مورد نياز براي مقابله با خطرات با توجه به ويژگي هاي هر عمليات

·          صدور مجوز رسمي آغاز عمليات بعد از احراز اينكه شرايط و اصول ايمني رعايت و جاري شده اند

·          تامين مشاركت كاركنان

 

برخورداري شركتهاي ساختماني از يك نظام يكپارچه ايمني نشان دهنده نگرش آنها و درك ضرورت درآميختن امر ايمني با تمام مراحل برنامه ريزي و اجراي پروژه ها است. اين رويكرد حفاظت از تمام عوامل ذي نفع در پروژه از جمله عموم مردم، كارگران و محيط زيست شامل جلوگيري از آلودگي و به حداقل رساندن ضايعات را در بر مي گيــــرد. نظامات و فرآيندهاي مديريت يكپارچه ايمني براي حصول اطمينان از موارد زير طراحي  مي شوند:

 

·          خطرات و آسيب پذيري ها شناسايي و الويت بندي شوند و به گونه اي مناسب در فرآيند برنامه ريزي بودجه اي گنجانده و تمام چرخه حيات پروژه را پوشش دهند.

·          فرآيندهاي كاري و سيستم هاي مديريتي كه براي انجام عمليات بكار گرفته مي شوند تا حد نياز يكپارچه شده و تمام عوامل ذي نفع در فرآيند برنامه ريزي گنجانده شوند.

استانداردها، الزامات و انتظارات به درستي شناسايي شده و در اسناد كنترل عمليات مانند دستورالعمل هاي كاري، موافقت نامه ها، قراردادهاي پيمانكاران جزء و غيره گنجانده شده و به درستي تفسير، يكپارچه و بمورد اجرا گذاشته شوند. تمام استانداردها و الزامات بايد به روز نگه داشته شوند.

·انتظارات از عوامل عملياتي فعال در نظام ايمني پروژه و مسئوليت هاي هر كدام به درستي تعريف، درك و پذيرفته شده و در پروژه مستقر شود.

 

·تمام كاركنان اعم از متخصص و غير متخصص، مديران، پيمانكاران جزء و تامين كنندگان خدمات بطور كامل از نقش ، مسئوليت ها و اختيارات خود در قبال مديريت يكپارچه ايمني آگاهي داشته و آماده پاسخگويي در قالب ساز و كارهاي از پيش تعريف شده باشند.

 

·اصول و موازين نظام مديريت يكپارچه ايمني و فعاليت ها و اقداماتي كه دركارگاه انجام مي شوند به گونه اي موثر شناسايي، هماهنگ و يكپارچه شوند.

 

·كليه پرسنل پروژه به صورت موثر در فرآيندهاي مرتبط با مديريت يكپارچه ايمني با هدف شناسايي بهتر تمام خطرات مربوط به هر فعاليت كاري، ايمني تجهيزات و ماشين آلات، ايمني محيط كار،تامين بهداشت عمومي و به اجرا گذاشتن كنترل هاي مربوطه مشاركت فعال مي كنند.

 

·تمام فعاليت هاي پروژه بطور مناسب با ساير پيمانكاران با هدف پيشگيري از اثرات منفي بر روي پروژه هماهنگ و همراستا ميشوند.

 

·تمام تجارب و درسهاي حاصله از فعاليت هاي قبلي بطور مناسب و اثر بخش در برنامه ريزي براي فعاليت هاي آينده مد نظر قرار گيرند.

 

·تمام نقش ها و مسئوليت هاي كاركنان فعال در ايمني به درستي تعريف، منتقل، درك و پذيرفته مي شوند.

 

·تمام پرسنل پروژه از صلاحيت و آموزشهاي لازم براي انجام وظايفي كه بعهده شان گذاشته شده برخوردارند.

 

·فرآيندهاي مورد نياز براي سنجش ميزان اثربخشي و كارآيي نظام مديريت يكپارچه ايمني و فراهم آوردن بازخورد جهت بهبود مستمر نظام ايمني در پروژه مستقر و بكار گرفته ميشود.

 

فرهنگ ايمني

تعهد نسبت به انجام ايمن كار شالوده اي است كه فرهنگ ايمني سازمان بايد بر آن بنا شود. اين يك باور مطلق، استثنا ناپذير و يك ارزش بنيادين است كه ايمني و سلامتي تك تك كاركنان پروژه، عموم مردم و محيط زيست مهمترين دارايي هايي هستند كه حفاظت از آنها بعهده ما گذاشته شده است. يك فرهنگ قوي پيش نياز و كليد پيوند اثر بخش ايمني با تمام مراحل برنامه ريزي و اجراي پروژه است. براين اساس اهداف ايمني مي توانند به شرح زير خلاصه شوند:

 

·تلاش جهت حذف كامل جراحات، مريضي ها و اثرات منفي روي محيط زيست.

 

·دادن الويت درجه اول به نگراني های بهداشتي، ايمني و زيست محيطي سازمان ( بعنوان يك ارزش دائمي و خدشه ناپذير) در طراحي، برنامه ريزي، آموزش و اجراي پروژه ها.

 

·اشاعه و تشويق مسئوليت جمعي در سراسر سازمان پروژه در قبال برنامه هاي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي.

 

·ارتقاء سطح آگاهي و مشاركت كاركنان در اجراي برنامه هاي ايمني، بهداشتي و زيست محيطی

 

·افزايش استفاده مستمر و تعريف شده كاركنان از اصول ايمني و رفتارهاي ايمن در فعاليت هاي روزانه كاري.

 

·حداكثر بهره گيري از اصـــل بهبود مستمر بعنوان ساز و كـــار اصلـي دستيابي به هدف به صفـــر رساندن سوانح.

 

·انتخاب و بكارگيري پيمانكارانــي در پروژه كه تعهد خود را به "هدف به صفر رساندن" سوانح در عمل نشان داده اند.

 

اسنادي كه بايد براي تحقق اهداف ايمني تهيه شوند

 

1-سند تعريف مسئوليت مديريت اجرايي( امور و فعاليت هايي كه مستقيماً در اجراي پروژه دخيل هستند)

مديريت صف(Line Management) مسئوليت انجام ايمن و كارآمد فعاليت هاي پروژه به نحوي كه حفاظت از كارگران، عموم مردم و محيط زيست تضمين شود را بعهده دارد. براي تحقق اين امر ضروري است سندي بصورت شفاف مسئوليت مديريت اجرايي ونحوه پاسخگويي آنرا در قبال انجام ايمن تمام فعاليت هايي كه در محدوده سازمان يا تاسيسات تحت مديريت آن واقع مي شود را تعريف نمايد.

 

2-سند تعريف نقش ها و مسئوليت ها

تعريف شفاف و بدون ابهام اختيارات و مسئوليتها در خطوط اجرايي پروژه جهت تضمين ايمني كار بايد در تمام سطوح سازماني مستقر و نگهداري شود. در اين سند بايدفرآيندها ، سياست ها ورويه هايي كه براساس آنها نقش ها و مسئوليت هاي كليدي و نيازهاي آموزشي مرتبط با آنها تعيين مي شود تعريف گردد.

 

3-سند چگونگي تعريف الويت هاي ايمني

اين سند بايد فرآيندها و كنترل هايي را كه براي تضمين اينكه حفاظت از كارگران، عموم مردم و محيط زيست در برنامه ريزي، برنامه زمانبندي و در تخصيص بودجه در الويت قرار گيرند را مدون كند.

 

4-سند شناسايي و تبيين استانداردها و الزامات ايمني

اين سند بايد فرآيند و رويه هاي شناسايي، انتخاب و نگهداري استانداردها و الزامات ايمني و روش هاي اصلاح آنها را با استفاده از بازخوردهايي كه از رده هاي مختلف از جمله كارگران، كارشناسان، مديران، پيمانكاران جزء و غيره دريافت مي شود را تعيين كند.

 

5-سند تعريف كنترل هايي كه بايد براي مقابله با خطرات بكار گرفته شوند

در اين سند كنترل هاي مهندسي و مديريتي جهت جلوگيري يا كاهش خطرات با توجه به ويژگي هاي هر كار يا فعاليت و خطرات مرتبط با آنها بصورت يكپارچهتدوين مي شوند. در سطح كارگاه، خطرات و آسيب پذيري هاي بلقوه براساس سناريوهاي مختلف حوادثي كه احتمال وقوع آنها در پروژه مي رود، در انطباق با رويه هاي تعريف شده، تجزيه و تحليل مي شوند.

 

6-صدور مجوز شروع عمليات

در اين سند شرايط و الزاماتي كه بايد قبل آغاز عمليات تحقق يابند با شفافيت تعريف مي شود و عوامل ذي مدخل در مورد آنها با يكديگر به توافق مي رسند.

 

7-سند نحوه و روشهاي مشاركت پرسنل

مشاركت پرسنل در تمام پنج كاركرد مديريت ايمني ضروري است. روشهاي مشاركت پرسنل از جمله پرسنل تحت امر پيمانكاران جزء – در برنامه ريزي براي ايمني، شناسايي خطرات، برگزاري جلسات توجيهي، تحقيق و بررسي در مورد حوادث و غيره بايد در اين سند تعيين شوند.

 

چهار سطح اجرايي مديريت يكپارچه ايمني

 

نظام مديريت يكپارچه ايمني بايد در چهار سطح زير طراحي و به مورد اجرا گذاشته شود:

 

1-در سطح كلان شركت يك واحد تخصصي خط مشي ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيـــط زيســــــت (HSE POLICY) ، برنامــه هــاي كــــلان (HSE PLAN) كنترل هاي فراگير شركت در حوزه HSE را تدوين كرده، به تائيد مديريت ارشد شركت رسانده و سپس بر اجراي آن در پروژه ها نظارت مي كند.

 

2-در سطح پروژه ، مديريت مربوطه كنترل هايي كه براساس دامنه و ماهيت كار تعريف شده اند را تدوين و به اجرا مي گذارد.

 

3-در سطح هر عمليات خاص پرسنل مربوطه كنترل هايي را كه براي گماردن افراد به كار لازم است بكار مي گيرد.

 

4-در سطح هر وظيفه، فعاليت ، يا پرسنل تدابير لازم جهت حصول اطمينان از اينكه كنترل هاي مربوطه در محل انجام كار اعمالمي شوند اتخاذ مي گردد.

 

منابع:

1-integrated Safety Management System Description, Prepared for the U.S. Department of Energy, Office of Environmental Management, by Bechtel Jacobs Company LLC, April 2003

SKANSKA Environmental Report 1999

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳

کنترل سوابق در سيستم مديريت کيفيت

    4-2-4- کنترل سوابق:          

        سوابق بايد جهت فراهم آوردن شواهد انطباق با الزامات و اجراي اثربخش سيستم مديريت کيفيت ايجاد شده و برقرار نگه داشته شود.

 سوابق کيفيت بايد خوانا ، به سهولت قابل شناسايي و قابل دستيابي باقي بمانند .

 يك روش اجرايي مدون بايد بدين منظور ايجاد شود تا کنترل هاي مورد نياز براي شناسايي ، بايگاني و ذخيره ،حفاظت ،دستيابي ، مدت نگهداري و تعيين تکليف سوابق را تعيين نمايد .

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

کنترل مدارک در سيستم مديريت کيفيت

  4-2-3- کنترل مدارك : 

       مدارك الزامي شده بوسيله سيستم مديريت کيفيت بايد تحت کنترل قرار داشته باشند . سوابق نوع خاصي از مدرك هستند و بايد بر طبق الزامات مذكور در بند 4-2-4 تحت كنترل باشند .
 
يك روش اجرايي مدون بايد ايجاد گردد تا کنترل هاي مورد نياز براي موارد زير را تعيين كند :
الف ) تصويب مدارك از نظر کفايت قبل از صدور
ب ) بازنگري و روزآمد كردن بر حسب نياز و تصويب مجدد مدارك
ج ) حصول اطمينان از اينکه تغييرات و وضعيت كنوني تجديدنظرمدارك مشخص است
د ) حصول اطمينان از اينکه نسخ مربوطه از مدارك ذيربط در مکان هاي استفاده در دسترس هستند
ه ) حصول اطمينان از اينکه مدارك به صورت خوانا باقي مي مانند و به سهولت قابل شناسائي هستند
و ) حصول اطمينان از اينکه مداركي كه منشاء بيروني دارندمشخص هستند و توزيع آنها تحت كنترل مي باشد
ز ) پيشگيري از استفاده سهوي از مدارك منسوخ شده و مشخص كردن آنها به نحو مناسب در صورتي كه اين نوع مدارك براي هر منظوري نگهداري شوند .

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳

نظامنامه کيفيت در استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

 

4-2-2- نظامنامه کيفيت         
سازمان بايد نظامنامه کيفيتي ايجاد و برقرار نگه دارد که شامل موارد زير باشد :

 
الف ) دامنه شمول سيستم مديريت کيفيت و از جمله جزئيات و توجيهات براي هرنوع استثناء
 
ب ) روشهاي اجرايي مدون که براي سيستم مديريت کيفيت ايجاد شده است يا ارجاع به آنها

پ ) توصيفي از تعامل فرآيندهاي سيستم مديريت کيفيت.

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳