کيفيت مديريت

بالا بردن کيفيت مديريت از طريق تغيير عادت ها و پارادايم ها و مدل های ذهنی ميسر است. 

http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/pdf/survey2003.pdf

The Magical Demystifying Tour of ISO 9000 and ISO 14000

ISO 9001 Auditing Practices Group

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳