بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS

http://europe.osha.eu.int

http://www.who.int

http://www.workingonsafety.net

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۳

مديريت کيفيت در شرکت نيسان

Nissan Plant Management System - NPMS

http://www.nissan-global.com

انستيتو کيفيت افريقای جنوبی

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۳

فرآيند ، فرآيند گرايی، رويکرد فرآيندی ، مديريت فرآيند

نگاه افقی به سازمان

 

مديريت فرآيند محور چيست ؟

  عبارتست از شناخت فرآيندهاي كسب و كاري كه هدفشان ، برآورده ساختن نيازهاي مشتريان است . سيستم مديريت فرآيند محور بر جريان كار در طول سازمان تمركز مي كند . اين جريان كار با خواسته هاي مشتريان شروع و با تامين رضايت مشتري كه كالاها يا خدمات با كيفيتي را با قيمتي مناسب و بموقع دريافت كرده است به پايان مي رساند . در واقع فرآيند نشان مي دهد كه چگونه كار در طول نواحي وظيفه اي داخلي سازمان ،انجام مي شود . مديريت فرآيند ، محور روابط تامين كنندگان و مشتريان با فرآيندهاي كسب و كار را نشان مي دهد .

Process management

Process management is the ensemble of activities of planning and monitoring the performance of a process, especially in the sense of business process, often confused with reengineering.

process approach

 

تعريف فرآيند :

 يك سلسله فعاليت مرتبط و در تعامل با يكديگر تشكيل شده كه حاصل آن تبديل ورودي ها به خروجي ها است . فرآيند را مي توان يك زنجيره ارزش دانست كه هر مرحله ( دانه زنجير ) ارزشي به مرحله قبل مي افزايد .

 

http://www.bpmg.org

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۳

کار درست را در نوبت اول درست انجام دهيد

Do   the    Right    Thing    Right    the    First   Time

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳

رويکرد مشتری مدار به طرح ريزی و بهبود کيفيت

http://www.qfdi.org

Quality Function Deployment (QFD) / House of Quality

http://www.qfdqi2.com

http://www.mazur.net/works/bagel_qfd_at_host_7qfds.pdf

http://www.mazur.net/publishe.htm

http://www.thequalityportal.com/q_know01.htm

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳

کيفيت مديريت

بالا بردن کيفيت مديريت از طريق تغيير عادت ها و پارادايم ها و مدل های ذهنی ميسر است. 

http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/pdf/survey2003.pdf

The Magical Demystifying Tour of ISO 9000 and ISO 14000

ISO 9001 Auditing Practices Group

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳