نمونه های نظامنامه کيفيت در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

http://www.hq.nasa.gov/hqiso9000/dbdocs/pdf/HQSM1200-1fD.pdf

http://www.intracen.org/ec/isochecker/isosample.pdf

http://www.tlcnh.com/download/ISO9001QMSample.pdf

http://www.emea.eu.int/pdfs/general/direct/qms/003404en.pdf

http://www.uml.org.cn/rjzl/pdf/iso9000-2000%20.pdf

http://www.itwdrawform.com/documents/Supplier%20Manual.pdf

http://elsmar.com/pdf_files/ISO9k2k_Low_Vol_Manual.pdf

http://www.svmicro.com/sv/pdf/qamanual.pdf

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۳

شرکتهای مشاوره HSE

http://www.granherne.com/index_aboutus.htm

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳

سيستم مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی OHS در صنعت ساختمان

http://sme.osha.eu.int

 http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/construction

http://www.cnac.be

http://www.sme-safesite.com/good_practice_examples.php

http://www.hsa.ie/osh/construc.htm

http://www.hse.gov.uk/pubns/cis17.pdf

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

دومين سمينار فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه‌ مهندسان مشاور
  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳

فناوري اطلاعات و ارتباطات

سمينار فناوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه‌ مهندسی در تاريخ ۲۲/۴/۸۳  در محل جامعه مهندسان مشاور برگذار خواهد شد.
  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۳

Quality Management

Quality Management

http://www.isoeasy.org

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۳

مميزی سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

ISO 9001 Auditing Practices Group

کل مدارک مفيد اين سايت

اندازه گيری اثربخشی و بهبود مستمر مميزی سيستم مديريت کيفيت

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳

QHSE

http://www.qhse-solutions.com

 

ISO/TR 15801:2004, Electronic imaging - Information stored electronically - Recommendations for trustworthiness and reliability

 

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳۸۳

يادداشت های جديد در وبلاگ مديريت کيفيت و EPCM

غول های نرم افزار های مديريت در دنيا

 
 
 
 
  
نویسنده : همتی ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۳

استاندارد امنيت اطلاعات ISO 17799

ISO 17799 is actually "a comprehensive set of controls comprising best practices in information security".

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۳

سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰

THE INFORMED OUTLOOK  نشريه الکترونيکی ASQ

راهنمای مستند سازی در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ 

راهنمای رويکرد فر آيندی در سيستم مديريت کيفيت - ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ 

واژگان و ادبيات ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ 

مجله کيفيت و مديريت مشارکتی

مجله مديريت کيفيت 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۳

وبينار live webinars

http://www.asq.org/ed/webinar

سمينار زنده در محيط  وب

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۳