بهداشت حرفه ای و طب کار

http://www.aiha.org

نگاهي بر سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSEMS)

  بهداشت محيط

   سم شناسي

   فيزيولوژي كار

   عوامل فيزيكي بيماری زاي محيط كار

   عوامل شيميايي بيماری زاي محيط كار

   عوامل ارگونوميك

   عوامل رواني محيط كار

   عوامل بيولوزيك بيماری زاي محيط كار

   بيماريهاي شغلي و تطابق شغل با فرد و معاينات كارگران

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۳

سيستم مديريت کيفيت

http://www.6sigma.us

http://www.csom.umn.edu/Page1293.aspx

http://www.cqm.org

http://www.americanquality.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳

ايمنی و بهداشت حرفه ای

http://www.safetyinfo.com

http://www.ehsfreeware.com

 http://www.safety.blr.com

 http://www.rtklabels.com

http://www.safetymessage.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۳

خط مشی کيفيت ، بهداشت حرفه ای ، ايمنی و محيط زيست QHSE

Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) Policy

HSE Policy

QHSE Policy

Statement of QHSE Policy

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY

EORM’s Health, Safety and Environmental Policy

HSE Policy Statement

HSE Policy

QHSE Policy

HSE Policy

 

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۳

HSE , QHSE , OHS , OHSAS 18001

http://www.hse.gov.uk

http://www.nqa.com

ا رگانوميک

 Managing Health and Safety

http://www.hsedirect.com

Glossary

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳

QHSE , HSEQ , IMS

http://www.e-p-consult.com

  
نویسنده : همتی ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ دی ،۱۳۸۳